Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Lubuski Klaster Metalowy

26 stycznia 2021 r.


Uniwersytet Zielonogórski nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Lubuski Klaster Metalowy. W ramach rozwoju obu podmiotów w Instytucie Inżynierii Mechanicznej UZ zostaną podjęte stosowne działania.

 

Wykorzystując swój potencjał naukowy, techniczny i organizacyjny obie jednostki rozpoczną współpracę w zakresie:
 

– prowadzenia wspólnych prac badań naukowych, organizowaniu wspólnych laboratoriów badawczych;
 

– realizacji wspólnych, innowacyjnych projektów;
 

– wspólnego udziału w programach badawczych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Unii Europejskiej, oraz w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i wspólnotowych;
 

– podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i kompetencji pracowników;
 

– podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i kompetencji studentów i absolwentów Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego poprzez m.in. promowanie tematów i wykonanie prac dyplomowych, organizowanie praktyk i staży studenckich oraz staży dla absolwentów;
 

– komercjalizacji wyników prac rozwojowych czy badań naukowych.Przedstawicielami obu instytucji i osobami koordynującymi poszczególne działania są: dr hab. inż. Justyna Patalas – Maliszewska, prof. UZ dyrektor  Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ oraz Andrzej Graczykowski z Stowarzyszenia Lubuski Klaster Metalowy.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT