Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ uruchamia studia II stopnia na kierunku ekonomia

27 lipca 2015 r. 

 

23 lipca br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało zgodę na uruchomienie na Uniwersytecie Zielonogórskim studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ekonomia. Studia będą prowadzone na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Rekrutacja została już uruchomiona! Dokumenty będą przyjmowane do 14 września.


Będą to studia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: ekonomię menedżerską i ekonomię przedsiębiorstwa.


Na rok akademicki 2015/2016 na studiach stacjonarnych przygotowano 90 miejsc, natomiast na studiach niestacjonarnych – 60 miejsc.


Utworzenie tego kierunku studiów pozwala na rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni oraz dostosowanie struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy. Student II stopnia ekonomii będzie mógł wzbogacić swoje umiejętności dzięki zwiększeniu zajęć z osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią oraz wydłużonymi do trzech miesięcy praktykami. Pozwoli to lepiej dostosować umiejętności i wiedzę do oczekiwań jakie pojawiają się w regionalnych przedsiębiorstwach i instytucjach.


Proponowany program studiów ma za zadanie wykształcić specjalistów w dziedzinie ekonomii przygotowanych do pracy w organizacjach komercyjnych, niekomercyjnych (non-profit) oraz do samodzielnej działalności przedsiębiorczej. Po zakończeniu czterosemestralnych studiów i pozytywnym zaliczeniu egzaminu dyplomowego, absolwent otrzymuje stopień magistra. Jest przygotowany także do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia są uprawnione osoby, które mają tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie::

 

Uniwersytet Zielonogórski studia stacjonarne II stopnia prowadzi na 40 kierunkach.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT