Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ świętuje wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych

21 września 2022 r.

 

DSC_0536r.jpg

Uczestnicy posiedzenia Uczelnianej Rady Dyscyplin Naukowych; fot. K. Adamczewski

Posiedzenie Uczelnianej Rady Dyscyplin Naukowych, które odbyło się w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego miało charakter wyjątkowo uroczysty – był tort i pamiątkowe zdjęcie. W ten sposób świętowaliśmy na UZ wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych, które dla Uniwersytetu Zielonogórskiego wypadły wyjątkowo dobrze – na 23 ewaluowane dyscypliny 21 uzyskało kategorie A (8 dyscyplin) i B+ (13 dyscyplin), a 2 dyscypliny kategorię B. W spotkaniu wzięli udział także: rektor – prof. Wojciech Strzyżewski i wszyscy prorektorzy: prof. Maria Mrówczyńska, prof. Barbara Literska, prof. Marcin Mrugalski, prof. Andrzej Pieczyński i prof. Maciej Zabel.

 

Prof. Marcin Mrugalski – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą podziękował wszystkim dyrektorom instytutów za kilkuletnią pracę i osiągnięte rezultaty. Wręczając dyrektorom listy gratulacyjne, powiedział - To co najbardziej mnie cieszy, to fakt, że w czasie ostatniego roku stworzyliśmy wspaniały zespół wspierany przez prawie 150 osób pracujących w instytutach. To jest nasze największe osiągnięcie, a zdobyte doświadczenie na pewno wykorzystamy przy kolejnej ewaluacji.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Wojciech Strzyżewski również podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w prace przy ewaluacji –Chciałbym wszystkich Państwa sowicie nagrodzić za efekty waszej pracy. Jednak nie bardzo jeszcze wiemy czy i jak bardzo te wyniki przełożą się na pieniądze. Zakładając jednak, że się przełożą, to wtedy wspólnie zastanowimy się jak te środki zagospodarować – powiedział.


Podczas spotkania omówiono wyniki każdej z dyscyplin i przedstawiono wnioski do wykorzystania w kolejnej ewaluacji.

 

Ewaluacja 2017-2022

kategorie przyznane Uniwersytetowi Zielonogórskiemu

 

Kategoria A

·  automatyka, elektronika i elektrotechnika

·  ekonomia i finanse

·  inżynieria mechaniczna

·  językoznawstwo

·  literaturoznawstwo

·  nauki o polityce i administracji

·  nauki o zdrowiu

·  pedagogika

 

Kategoria B+

·  astronomia

·  filozofia

·  historia

·  informatyka techniczna i telekomunikacja

·  inżynieria lądowa i transport

·  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

·  matematyka

·  nauki biologiczne

·  nauki fizyczne

·  nauki medyczne

·  nauki o zarządzaniu i jakości

·  nauki prawne

·  sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Kategoria B

·  sztuki muzyczne

·  nauki socjologiczne

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT