Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ został beneficjentem pilotażowego konkursu MNiSW ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

 

 

31 października 2018 r.

MNiSW-300x198.jpg

Uniwersytet Zielonogórski został beneficjentem pilotażowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Celem konkursu było wsparcie poszczególnych grup nauk w dwunastu regionach kraju z uwzględnieniem regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli takich obszarów gospodarki i nauki, które zidentyfikowano jako priorytetowe dla rozwoju danego regionu. Z tego tytułu, w ramach grupy nauk ścisłych i inżynierskich, projekt LABORATORIUM INŻYNIERII BADAŃ MATERIAŁOWYCH, będący efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Fizyki i Astronomii oraz Wydziałem Mechanicznym, otrzyma w latach 2019-22 dofinansowanie w wysokości około 12 mln złotych (z czego prawie 8,5 mln zł na najnowocześniejszy sprzęt badawczy).  Kierownikiem projektu jest dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ z  Wydziału Fizyki i Astronomii, a osobą odpowiedzialną w projekcie z ramienia Wydziału Mechanicznego jest dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ.

           
Projekt zakłada utworzenie Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie będą prowadzone badania m.in. w zakresie nanotechnologii, wpływu próżni i radiacji na właściwości materiałów, metod powlekania materiałów, właściwości materiałów i metamateriałów (w tym wytrzymałościowe) oraz badania metodami optycznymi układów meta, mikro i nanomechanicznych. Projekt ma posłużyć do zwiększenia potencjału badawczego obecnych grup badawczych, dalszego rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki, wypracowania metod wzrostu innowacyjności, większej skuteczności w pozyskiwaniu środków na badania i spowodować wychowanie młodej kadry badawczej potrafiącej pracować w zespołach interdyscyplinarnych.

           
Działania związane z realizacją projektu bardzo dobrze wpisują się w strategię rozwoju województwa Lubuskiego, gdzie kładziony jest nacisk na budowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionalnej. Dzięki tym działaniom, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i aspiracjom młodzieży, będzie możliwe zachęcenie jej do podjęcia studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz dalszej pracy w regionie.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT