Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

V edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

2 lutego 2016 r.

 

„Diamentowy Grant” to program przyznający środki finansowe na realizację badań naukowych przez wybitnych studentów - również tych, którzy kształcili się na uczelniach zagranicznych.

 

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich. W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia I stopnia w jednostkach zagranicznych. Wniosek należy złożyć do 15 lutego br.

 

Maksymalna wysokość grantów, o jaką ubiegać się będą młodzi badacze, została dostosowana do specyfiki różniących się od siebie dyscyplin naukowych.

 

Do 180 tys. zł na swoje projekty mogą otrzymać m.in. osoby zajmujące się naukami humanistycznymi i społecznymi. W przypadku nauk technicznych, ścisłych i o życiu kwota ta wynosi 220 tys. zł. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla laureata to 2500 zł.

 

Planowane jest przyznanie maksymalnie 100 grantów.

 

Szczegóły na stronie::

 

 

 

24303745594f1ba41401.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT