Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

V Kongres Młodych Matematyków Polskich

2.06.2014 r.
 

V Kongres Młodych Matematyków Polskich
pod honorowym patronatem
Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej
Zielona Góra, 18 - 21 września 2014 r.
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Głównym celem Kongresu jest umożliwienie spotkania uczniom szkół ponadpodstawowych z całej Polski, dla których matematyka stała się prawdziwą pasją. 

Podczas Kongresu będą oni mogli wysłuchać specjalnie dla nich przygotowanych wykładów wygłoszonych przez znanych matematyków z różnych uniwersytetów oraz podyskutować o „królowej nauk” ze sobą i z zawodowymi matematykami. 

Planowane są też referaty matematyczne wygłaszane przez uczniów - uczestników Kongresu oraz inne atrakcje.

Cztery dotychczasowe Kongresy, w Warszawie (2004), Poznaniu (2008), Krakowie (2010) i Gdańsku (2012), odbywały się pod patronatem Małżonek Prezydentów RP, a w skład Komitetów Honorowych wchodzili ministrowie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, prezesi Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, przewodniczący Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, marszałkowie, wojewodowie, prezydenci miast i rektorzy. W każdym z Kongresów około 250 uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów wysłuchało wystąpień wybitnych matematyków, studentów oraz swoich kolegów.

 

Organizatorzy Kongresu ogłaszają Konkurs na plakat pt. „Świat jest matematyką”.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych oraz wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie.

Wymagania dotyczące plakatu:

praca powinna być związana z dowolnie wybranym zagadnieniem, ciekawostką, postacią itp. z zakresu matematyki,
technika wykonania pracy jest dowolna,
praca powinna być wykonana na papierze w formacie A3,
kopia elektroniczna pracy powinna być zapisana na płycie CD w postaci pliku w jednym z formatów: JPG, BMP, GIF lub PNG o rozdzielczości minimum 4960 pikseli na 3500 pikseli (300 dpi). W przypadku prac nie wykonywanych na komputerze wymagany jest skan pracy.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (formularz do pobrania tutaj) należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub przesłać pocztą tradycyjną (przesyłka priorytet polecony) na adres Organizatora: Sekretariat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra, z dopiskiem na kopercie Konkurs na plakat „Świat jest matematyką” w terminie do 15 sierpnia 2014 roku.
 

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziana jest atrakcyjna nagroda.
 

Regulamin Konkursu::

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT