V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Wczesne wspomaganie rozwoju – perspektywa interdyscyplinarna na UZ

 

15 maja 2017 r.

 

Konferencja Wczesne wspomaganie rozwoju.jpg

Pracownia Logopedii w Katedrze Podstaw Pedagogiki i Logopedii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Miasto Zielona Góra zapraszają do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA”, która odbędzie  10 czerwca 2017 roku w Zielonej Górze.  Ze względu na duże zainteresowanie konferencją zwiększono limit miejsc, a rejestracja potrwa jeszcze tylko do 15 maja lub do ponownego wyczerpania limitu.

 

Rejestrować się można na stronie: http://www.logopedia.wpps.uz.zgora.pl/wczesne/index.html

 

W Polsce w ostatnich latach coraz więcej dzieci diagnozowanych jest jako wymagające wczesnego wspomagania rozwoju. Ma to swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych zapewniających tym dzieciom odpowiednią pomoc oraz intensywnym rozwoju narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych.

Celem konferencji jest dyskusja wokół zagadnień dotyczących przyczyn wzrostu liczby dzieci potrzebujących specjalistycznej pomocy oraz wymiana doświadczeń związanych z wczesną diagnozą i skutecznym wspomaganiem rozwoju.

Podczas konferencji specjaliści omawiać będą problem wczesnego wspomagania rozwoju z różnych perspektyw, m.in. medycznej, logopedycznej, pedagogicznej.

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: naukowców, nauczycieli, rodziców, lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów oraz studentów.PRZEWIDYWANY RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
8.30-9.00 Rejestracja
9.00-10.30 Sesja konferencyjna
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30 Sesja konferencyjna
12.30-13.00 Przerwa kawowa
13.00-15.00/16.00 Sesja konferencyjna


W konferencji udział wezmą:
- prof. zw. dr hab. Jacek J. Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
- prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
- dr Elżbieta Stecko
- lek. med. Agata Trafalska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
- mgr Barbara Pietrowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
- Goście z Czech, Słowacji, Łotwy
- przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego.


KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński (Polska)
prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna (Polska)
prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Polska)
professor Ph.D., Sarmīte Tūbele (Łotwa)
dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (Polska)
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. (Czechy) - Przewodniczący
dr hab. Ewa M. Skorek, pof. UZ (Polska)
dr Elżbieta Stecko (Polska)KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ - Przewodnicząca
PhDr. Lenka Neubauerová
Mgr Grzegorz Hryniewicz
Mgr Małgorzata Kozłowska
Mgr Magdalena Otto-Dudek

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT