Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

V Polski Kongres Przedsiębiorczości na UZ

Polski_Kongres_Przedsiębiorczości_Logo.jpg

10 października 2017 r.

 

 

W dniach 26-27 października 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się V Polski Kongres Przedsiębiorczości, który zgromadzi ponad 1 000 przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju. Jego hasło przewodnie brzmi: „Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy”.

 


Nadchodzący Kongres to 28 konferencji branżowych, które obejmą najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym, takie jak, m.in. siła polskich innowacji, szkolnictwo wyższe, energetyka, medycyna, rozwój regionalny w perspektywie 2014-2020, rynek mieszkaniowy w Polsce, współpraca biznesu z samorządami, społeczna odpowiedzialność biznesu czy komercjalizacja badań. Partnerami poszczególnych paneli dyskusyjnych będą instytucje, które mają realny wpływ na funkcjonowanie danych sektorów gospodarki. Wnioski z prowadzonych dyskusji trafią więc prosto do osób, które kreują politykę na wielu poziomach oddziaływania.

 


Mocnym punktem tegorocznej edycji Kongresu będą panele poświęcone cyfryzacji, ochronie środowiska, energetyce, rynkowi pracy w Polsce, medycynie, start-up’om oraz samorządom.

 


Zwieńczeniem wydarzenia będzie Gala, podczas której najprężniej działające polskie firmy i instytucje zostaną uhonorowane nagrodami przyznawanymi przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

 


Polski Kongres Przedsiębiorczości to dla Lubuskiego ogromna szansa na zaprezentowanie swojego potencjału. Lubuskie jest warte zachodu. Warto, by przedsiębiorcy z całej Polski przyjechali i zainteresowali się oferowanymi terenami inwestycyjnymi oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi, w których mogą otworzyć swoje fabryki, aby wykorzystać swój potencjał. Dodatkowym atutem regionu jest bliskość granicy. Ta transgraniczność będzie mocno akcentowana podczas Kongresu. To bardzo duże atuty – wyjaśniał podczas konferencji prasowej, która odbyła się 4.10.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Wojciech Pomarański, prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, współorganizator Kongresu. Dodał: – Wszystkie wskaźniki wskazują na to, że Lubuskie prze do przodu i rozwija się coraz bardziej. Chcemy zainteresować Ziemią Lubuską.

Agenda V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości:

 

 

1. Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy:


- Trójpodział polskiej gospodarki jako podstawa zrównoważonego rozwoju.


- Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – szansa dla polskich przedsiębiorców.


- Małe i średnie i przedsiębiorstwa. Filar polskiej gospodarki.


- U progu rewolucji technologicznej. Innowacje wyznacznikiem sukcesu gospodarczego.


- Polska bez wsparcia unijnego w 2021 roku. Samodzielność czy zahamowanie gospodarki?

 

 

2. Państwo cyfrowe – szanse i wyzwania:


- Urząd a obywatel. Narzędzia komunikacji.


- Przemysł wysokich technologii. Czy Polska może być Doliną Krzemową?


- Program Operacyjny Polska Cyfrowa – możliwości wsparcia.


- Społeczeństwo cyfrowe – przemysł i technologia.

 

 

3. Rynek finansowy w Polsce:


- Zewnętrzne fundusze dla rozwoju przedsiębiorstw.


- Zagraniczny kapitał a repolonizacja.


- Możliwości rozwoju systemów bankowości elektronicznej.


- Fintech - branża, która zmieni(a) świat finansów?


- Kryptowaluty - nowe otwarcie na rynku finansowym.

 

 

4. Ekspansja zagraniczna – polskie firmy na rynku międzynarodowym:


- Czynniki sukcesu ekonomicznego na rynku zagranicznym.


- Jak eksportować i utrzymać płynność finansową? Analiza przykładów wykorzystania faktoringu w eksporcie.


- Uwarunkowania polityczne a nowe inwestycje.


- Możliwości promocji marki za granicą w oparciu o dofinansowanie zewnętrzne.


- Perspektywiczne rynki zagraniczne.

 

 

5. Pracownik a pracodawca. Rynek pracy w Polsce:


-  Napływ obcego kapitału – obcokrajowcy na rynku pracy.


-  Szkolnictwo zawodowe – dobre praktyki.


- Rynek pracownika.


- Edukacja a potrzeby rynku pracy.


- Możliwe następstwa Brexitu dla rynku pracy.


- Młodzi na rynku pracy - pokolenie Z.

 

 

6. Polityka zarządzania nieruchomościami:


- Innowacyjne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym.


- Rozwój inwestycji mieszkaniowych przy współpracy z samorządami.


- Efektywne wykorzystywanie nieruchomości komercyjnych.


- Zarządzenie i modernizowanie nieruchomości.


- Program Mieszkanie Plus – recepta na braki mieszkaniowe?

 

 

7. Miasto inteligentne, czyli jakie? Rola czynnika smart w samorządach:


- Rola bezpieczeństwa i polityka prywatności w projektach Smart City.


- Technologie informatyczno-telekomunikacyjne w projektach infrastrukturalnych.


- Smart city orient biznes podstawą rozwoju miast przyszłości.


- Projekty infrastrukturalne a bezpieczeństwo w miastach.


- Mobilność miast i metropolii.


- Poziom dojrzałości polskich miast przyszłości.

 

 

8. Siła kobiet w gospodarce:


- Rola kobiet w epoce digitalizacji.


- Inicjatywy podejmowane przez kobiety - awans w środowisku niesprzyjającym kobietom.


- Kobieta jako menadżer samorządu - miasto równych szans.


- Nauka jest kobietą - osobowości naukowe.


- Rozwój branży usług dedykowanych kobietom.


- Wyzwania, które stawia przed kobietami współczesny rynek pracy.

 

 

9. Siła polskich innowacji:


- Innowacyjność – klucz do sukcesu przedsiębiorców.


- Dział B+R w przedsiębiorstwach.


- Inteligentne specjalizacje regionów jako katalizator innowacji.


- Nowe technologie dla gospodarki.


- Synergia nauki z biznesem szansą na rozwój gospodarki.

 

 

10. Energetyka w dobie XXI wieku. Wpływ na klimat i gospodarkę:


- Strategia funkcjonowania górnictwa 2016-2030.


- Mądre inwestowanie w energetykę.


- Przyszłość polskiej energetyki jądrowej.


- Co zamiast węgla? Wizja energetyczna do 2030 r.


- Innowacje w dziedzinie energetyki.

 

 

11. Pasażer jako klient – transport publiczny w Polsce:


- Rola kolei regionalnych.


- Nowe technologie i innowacje w transporcie zbiorowym.


- Nowoczesny tabor – korzyści dla pasażera i środowiska.


- Funkcjonowanie transportu w relacjach międzynarodowych.


- Efektywne i inteligentne systemy logistyczne.

 

 

12. Polska w kosmosie – historia marzeń, odkryć i dokonań:


- Partnerstwo nauki i biznesu jako szansa na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.


- Współpraca w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych.


- Rozwój branży kosmicznej w Polsce i jego wpływ na gospodarkę.


- Zasady prowadzenia badań naukowych w przestrzeni kosmicznej; wyzwania dla prawa międzynarodowego.


- Kosmiczny biznes; jak i w co inwestować, gdzie szukać wsparcia, jak być efektywnym i konkurencyjnym.

 

 

13. Szkolnictwo wyższe – rola uczelni w kształtowaniu polskiej gospodarki:


- Rządowe rozwiązania dla wsparcia działalności uczelni.


- Praktyczny model kształcenia – dobry początek kariery zawodowej.


- Nauka i biznes – czy współpraca jest konieczna?


- Atrakcyjne modele nauczania – sposoby na przyciągnięcie studentów.


- Badania naukowe a ich komercjalizacja – sposób na rozwój uczelni.

 

 

14. Promocja samorządów – wizerunek polskich miast w mediach:


- Jak się wyróżnić: skuteczny branding, marketing miejsca.


- Jak się promować: czy warto zatrudnić agencję reklamową czy lepiej polegać na urzędnikach?


- Spójne kanały promocji. Jak promować, aby być widocznym?


- Nietypowe formy promocji samorządów.

 

 

15. Nowoczesna przedsiębiorczość:


- Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce.


- Innowacje w przedsiębiorstwach - efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.


- Legislacja a biznes. Ułatwienia dla firm.


- Firmy rodzinne - tradycja i nowoczesność.


- Pułapka średniego rozwoju. Czy polskiej gospodarce grozi zahamowanie?

 

 

16. Perspektywa rozwoju samorządów:


- Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na inwestycje.


- Samorząd a biznes - współpraca, która procentuje.


- Przyszłość edukacji w Polsce.


- Rewitalizacja jako czynnik wspierający turystykę.


- Samorząd otwarty na technologie.

 

 

17. Forum wodociągowe:


- Następstwa prawa wodnego dla spółek i samorządów - regulator cen i opłat.


- Prawo wodne: Kto zyska, kto straci?


- Opłaty za usługi wodne i ich wpływ na taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.


- Czy nowe opłaty związane z wodami opadowymi wpłyną na ograniczenie zagrożenia powodziowego w miastach?


- Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" - jakie skutki może przynieść centralizacja?


- Innowacyjne technologie obiegu zamkniętego w oczyszczaniu wody, ścieków i osadów.


- Czy spółki samorządowe skutecznie wykorzystują unijne dofinansowania?


- Ustawa "anty-kominowa"


- Komercjalizacja zasobów wodnych.

 

 

18. Przemysł obronny:


- Przyszłość polskiego przemysłu obronnego.


- Modernizacja Sił Zbrojnych do 2020 roku.


- Biznesowa perspektywa współpracy z wojskiem.


- Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju.

 

 

19. Start-up meeting:


- Jak zacząć przygodę ze start-upem?


- Finansowanie start-upów.


- Jak połączyć seniorów i adeptów biznesowych.


- Polska krajem start-upów. Moda czy rzeczywiste wsparcie dla gospodarki?


- Najważniejsze umowy dla start-upów.


- Wybór optymalnej formy prowadzenia start-upu.

 

 

20. Medycyna przyszłości w Polsce – perspektywy rozwoju:


- Opieka zdrowotna w Polsce.


- Innowacje w przemyśle medycznym.


- Jak skutecznie komercjalizować innowacje medyczne.


- Rozwój telemedycyny w Polsce – szanse oraz możliwości.


- Samorząd w opiece medycznej.


- Nowoczesne metody leczenia szpitalnego.

 

 

21. Komercjalizacja badań poprzez synergię nauki z biznesem:


- Innowacje w Polsce, kierunki rozwoju oraz komercjalizacja badań.


- Sposoby udostępniania rezultatów prac B+R.


- Bariery w rozwoju działalności B+R.


- Środki na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020.

 

 

22. W stronę green city:


- Skuteczne ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń.


- Polski Autobus Elektryczny - nowa wizja transportu.


- Przemysł a środowisko.


- Przyszłość spółek komunalnych w Polsce.


- Sposoby unieszkodliwiania odpadów.


- Gospodarka o obiegu zamkniętym.

 

 

23. Sposób na inwestora – jak miasta i gminy skutecznie przyciągają kapitał:


- Inwestor jako czynnik zmian w regionie.


- Gmina dla inwestora czy inwestor dla gminy?


- Skuteczne sposoby promocji terenów inwestycyjnych.


- Strefy ekonomiczne – katalizator rozwoju regionalnego.


- Turystyka biznesowa.

 

 

24. CSR – dobre praktyki w biznesie:


- Po co ten cały CSR?


- Najlepsze praktyki działań CSR-owych w Polsce.


- Jakie innowacje czekają nas w obszarze CSR?


- CSR na cztery sektory.


- Wolontariat pracowniczy.

 

 

25. Turystyka a samorządy – sposoby na efektywną promocję:


- Atrakcyjny produkt turystyczny jako czynnik rozwoju branży.


- Turystyka a rozwój regionalny.


- Turystyka biznesowa – model współpracy.


- Sytuacja polskiego rynku turystycznego.


- Sposoby promocji turystycznej.

 

 

26. Przemysł 4.0:


- Kraj przyjazny wysokim technologiom – możliwości wsparcia branży.


- Inteligentne fabryki – od pomysłu do wdrożenia.


- Nowe technologie dla przemysłu.


- Outsourcing dla Przemysłu 4.0.

 

 

27. Konkurencyjność polskiego rolnictwa:


- Wpływ wydarzeń politycznych na polskie rolnictwo.


- Budowa wizerunku polskiej żywności na poziomie producentów materiału siewnego, nawozu, ciągników, sprzętu.


- Zmiana mentalności rolników drogą do rozwoju rolnictwa.


- Usprawnienie współpracy między uczelniami i firmami rolniczymi.


- Wpływ porozumienia CETA na konkurencyjność polskich produktów rolnych.


- Efektywna promocja firm i przedsiębiorstw na polskim rynku rolnym.


- Innowacja w polskim rolnictwie.

 

 

28. Biznes w sporcie – sport w biznesie:


- Jak sukcesy w sporcie przekłada się na powodzenie w biznesie.


- Czy duże obiekty sportowe to zawsze tylko koszty dla miasta?


- Sponsoring w sporcie jako element promocji wielkich marek.


- Sportowiec jako marka.


- Stowarzyszenia sportowe – wyrównywanie szans w sporcie.


- Prawo w sporcie.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT