Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

VI Dni Języków Obcych na UZ

26 listopada 2019 r.

 

DJO-6-plakat.jpg

Koło Naukowe Germanica, Koło Naukowe Języka i Kultury Włoskiej oraz Koło Naukowe Rusycystów zapraszają na VI Dni Języków Obcych na Uniwersytecie Zielonogórskich oraz konferencję naukową pod hasłem Humor, żart, komizm.  Odbędą się one w dniach  3-5 grudnia 2019 r. w Collegium Neophilologicum UZ, na Kampusie B przy al. Woj. Polskiego 71 A.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prorektor ds. Studenckich,  prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

 

Program

 

WTOREK, 3 GRUDNIA
Aula I Collegium Neophilologicum


13:30 - uroczyste otwarcie Dni Języków Obcych


14:00-14:50

Tomasz MRÓZ (UZ) - Kilka przykładów Platońskiego poczucia humoru w polskich przekładach 

Sonia Maura BARILLARI (Università di Genova) - La comicità del paradosso: il ‘duetto’ di Marie de France e Jean Bodel (Komiczność paradoksu: “duet” Marie de France i Jeana Bodela)


15:00-15:15 - przerwa kawowa


15:15-16:15

Marek STRÓŻYK (UJ) - Wykładniki komizmu i humoru w tekstach internetowych 


Gianluca OLCESE (UWr) - A carnevale ogni scherzo vale – rituali di vivi e morti tra Piemonte e Occitania (W karnawale żarty dopuszczone – rytuały życia i śmierci między Piemontem a Oksytanią)


Ewa FIGAS (Politechnika Śląska), Wojciech ROKOWSKI(Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu) - Czy (n)(i)komu (nie) wolno się z tego śmiać – humor i niepełnosprawność 

 

16:15-16:30 - dyskusja


ŚRODA, 4 GRUDNIA 
Budynek Mediów Akademickich UZ, al. Niepodległości 13


11:00-13:00

Urszula MAJDAŃSKA-WACHOWICZ (Uniwersytet Zielonogórski) - Lukáš ZÁBRANSKÝ (Univerzita Hradec Králové) Polsko-czeskie warsztaty komunikacji receptywnej  (Receptive Communication Workshop – the Case of Polish and Czech)

 

ŚRODA, 4 GRUDNIA
Aula I Collegium Neophilologicum10:00-11:00

Ewa TICHONIUK-WAWROWICZ (UZ) - Chichot szczura, czyli po co nam (u)śmiech?


Barbara CZARDYBON, Anna ANTOSZEWSKA (UZ) - Znaczenie humoru w dialogu terapeutycznym


Maciej KUBIAK (UZ) “Zrób kabaret, po prostu zrób kabaret, między dialogi piosenek włóż parę…”, czyli czym jest i po co nam piosenka kabaretowa?


11:10-11:30  - przerwa kawowa


11:30-12:50

Wolfgang BRYLLA (UZ) - Choć Niemcy, to jednak własny humor mają 

 

Małgorzata KARCZEWSKA (UZ) - Żart, humor i komizm w twórczości zespołu Nocny Kochanek

 

Joanna KUBRAK (UZ) - Comical elements in George Orwell’s “Animal Farm” (Elementy komiczne w „Folwarku Zwierzęcym” George’a Orwella)

 

Oksana BASARABA (UMCS) - Frazeologizmy jako nośnik komizmu w literaturze pięknej

 

13:00-14:10  - przerwa obiadowa

 

14:10-15:30

Natalia HACZEK (UZ) - Humour as a Tool for Breaking the Taboo of Sexuality in Eileen Myles’s Poetry (Humor jako narzędzie do przełamywania tabu seksualności w poezji Eileen Myles)


Urszula MAJDAŃSKA-WACHOWICZ (UZ) - Śmiertelnie poważnie, czyli językowe wyznaczniki  tożsamości w subkulturze gotyckiej (na materiale tekstów piosenek wybranych zespołów gotyckich)


Lukáš ZÁBRANSKÝ (Univerzita Hradec Králové) - "Babcia po sekcji zwłok" (Babička po pitvě) – czeski humor na postawie utworu Karla Hynka 


Barbara GŁASEK (UKSW) - Język w akcji – historyczne wpadki komentatorów sportowych 

 

15:30-15:45 - dyskusja i zamknięcie konferencji

 

CZWARTEK, 5 GRUDNIA
Aula I Collegium Neophilologicum

 

10:00-13:30 - Konkurs dla szkół 


10:00-11:00 - Konkurs kulturoznawczy o krajach Europy 


11:10-13:00 - Warsztaty językowe:


Yasuyo MIYAZAKI (UZ) - Pierwsza lekcja języka japońskiego

Angela GRABKE (UZ) - Pierwsza lekcja języka rosyjskiego

Joanna JACHIMCZUK-LORA (Instytut Francuski w Polsce, Agencja Campus France) - Campus France: studia we Francji i kariera z językiem francuskim 


13:00-13:30 - Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrodzenie Laureatów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


a

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT