Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

VII edycja konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

26 marca 2021 r.

prof. T. Kotarbiński.png

Rozpoczął się nabór do VII edycji konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Organizatorzy czekają na prace do 15 maja 2021 r. Wzorem ubiegłego roku książki można przesyłać zarówno pocztą, jak i drogą elektroniczną.

Na stronie http://www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl czytamy:
 

„Nagroda została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. Bywa, że wybitne prace z zakresu nauk humanistycznych pozostają niezauważone, podczas gdy ich potencjał naukowy jest ogromny.

Wybór patrona nagrody był oczywisty. Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego, był przede wszystkim wybitnym filozofem i doskonałym pedagogiem. Człowiekiem głębokiej refleksji i autorem niezwykle trafnych, ponadczasowych, myśli. Był też, po prostu, porządnym człowiekiem.

 

Zwycięskimi dziełami z zakresu nauk humanistycznych w 6. minionych edycjach konkursu są:

•    Jana Strelaua Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar,

•   Ewy Kołodziejczyk Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, wydaną przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Fundacja Akademia Humanistyczna,

•    Doroty Sajewskiej Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny, wydaną przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,

•  Andrzeja Friszke Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984, wydaną przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności,

•    Grzegorza Ziółkowskiego Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

•    Jerzego Zajadły Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche.

 

Każda z dotychczasowych edycji to niezwykle burzliwe i trudne obrady Kapituły, która do ostatniego etapu może zakwalifikować maksymalnie pięć dzieł. Najlepsze prace, jak również duża część tych, które nie dostały się do ścisłego finału konkursu, są na najwyższym poziomie naukowym. Szóstka dotychczasowych laureatów nagrody – prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk , dr hab. Dorota Sajewska , prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło – reprezentuje nie tylko doskonałość naukową i warsztatową. Również w życiu codziennym pokazuje, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale zarazem określona postawa etyczna i otwarte podejście świata. Dr hab. D. Sajewska przekazała wygraną na cele charytatywne.


W ciągu sześciu edycji Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego udało się stworzyć również inną nieocenioną wartość – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy w przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju tej nauki - Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. Tadeusz Kotarbińskiego. W czasach, gdy ważna rola humanistyki w naszym życiu bywa kwestionowana, budowanie silnego środowiska tego typu jest niezbędne.”


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w listopadzie 2021 r., wówczas autor najlepszej książki humanistycznej odbierze nagrodę w wysokości 50 000 złotych na dalsze badania naukowe.    


 Szczegółowe informacje znajduję się:

- strona nagrody: http://www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl

- bieżące informacje: https://www.facebook.com/nagrodatk

- więcej o naborze do VII edycji: http://lodz.university/xwWS


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT