Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ważność legitymacji studenckich i doktorantów

1 czerwca 2020 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje studenckie i doktoranckie nie tracą ważności.

 

Legitymacje studenckie w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Dotyczy to również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.


Legitymacje doktoranta w okresie zawieszenia kształcenia doktorantów oraz przez 60 dni po jego zakończeniu są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Dotyczy to również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających zawieszenie kształcenia doktorantów.


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT