Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pracownicy i studenci WMIiE w Instytucie Matematyki Przemysłowej w Kaiserslautern

24 listopada 2014 r.

 

W dniach od 20 do 24 października 2014 roku w Kaiserslautern, Niemcy, pod patronatem Centrum Matematyki Feliksa Kleina w Kaiserslautern odbyła się niemiecko-polska szkoła modelowania matematycznego „Felix Klein Autumn School – Modeling Week and Lectures on Compressed Sensing”. Była to kolejna edycja prestiżowych warsztatów organizowanych co roku w Instytucie Matematyki Przemysłowej (ITWM) w Kaiserslautern – jednym ze światowych liderów w zakresie zastosowań matematyki w nowoczesnych technologiach i przemyśle. Po raz pierwszy w zajęciach uczestniczyła 15 osobowa grupa (jedyna z Polski) składająca się z pracowników i studentów drugiego roku kierunku Inżynieria danych z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

IMG_5215.JPG

 

Celem szkoły było pokazanie rosnącej roli matematyki w procesie modelowania i rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich pojawiających się w różnych dziedzinach życia, jak np. komunikacja, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, optyka czy problemy energetyczne. Wszyscy uczestnicy warsztatów (ponad 40 osób) zostali podzieleni na 5 międzynarodowych grup, z których każda, pod kierownictwem opiekuna (instruktora reprezentującego przemysł), pracowała nad innym problemem. W tegorocznej edycji studenci zastanawiali się:
- jak optymalnie wybierać sieć dróg dla samochodów ciężarowych aby uszkodzenia pojazdów wynikające z ich eksploatacji były jak najmniejsze,
- jak optymalnie przebudować system ratownictwa medycznego w okolicy Kaiserslautern aby czas dojazdów do wypadków był jak najkrótszy,
- jak wymiar oczka metalowej siatki filtra wpływa na optymalną jego wydajność,
- jak zaprojektować stabilną sieć energetyczną, która zapewnia prawidłowe działanie w przypadku awarii jednej z linii przesyłowych,
- jak zaprojektować soczewkę asferyczną skupiającą światło aby uzyskać konkretne oświetlenie.

Praca w zespołach nad postawionymi problemami trwała 4 dni. Ostatniego dnia szkoły odbyła się uroczysta prezentacja studenckich rozwiązań połączona z ich analizą oraz komentarzem ze strony przedstawicieli przemysłu. Aktywny udział w zajęciach pozwolił studentom zobaczyć jak w praktyce można zastosować metody i narzędzia matematyczne oraz jak wyglądają kolejne etapy realizacji projektów przemysłowych – od postawienia problemu, poprzez proces jego modelowania, aż do prezentacji rozwiązania. Bardzo istotnym doświadczeniem była praca grupowa i wynikająca z tego nauka planowania oraz podziału obowiązków i zadań pośród wszystkich członków międzynarodowego zespołu.

Organizatorzy, oprócz intensywnej pracy nad problemami, zapewnili  uczestnikom moc dodatkowych wrażeń.  Mieli oni możliwość wysłuchania cyklu wykładów prof. Gitty Kutyniok (TU Berlin) pt. „Compressed Sensing: Theory and Applications”. Prof. Gitta Kutyniok jest wybitnym i cenionym naukowcem prowadzącym swoje badania w dziedzinie przetwarzania i rekonstrukcji sygnałów. Jest autorką 4 książek oraz ma na swoim koncie ponad 120 publikacji w cenionych czasopismach naukowych. Pracowała w kilku znanych amerykańskich ośrodkach uniwersyteckich takich, jak Georgia Institute of Technology, Princeton University, Stanford University czy Yale University. Dodatkową atrakcją był bankiet w stylu średniowiecznym zorganizowany na zamku Spangenberg. Tak oryginalnie zaplanowana kolacja gwarantowała przyjemne spędzenie wieczoru, ale też dała możliwość nawiązania bliższych znajomości i kontaktów pomiędzy uczestnikami szkoły, wymiany doświadczeń i pogłębienia znajomości języka angielskiego i niemieckiego.

Ponadto w trakcie naszego pobytu w Kaiserslautern studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ zapoznali się z ofertą edukacyjną i możliwością studiowania w ramach programu ERASMUS na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Kaiserslautern. 

Wyjazd był bardzo udany dla całej naszej grupy i stanowił doskonałe uzupełnienie studenckiej edukacji na naszym Wydziale. Zdobyta wiedza i doświadczenie z pewnością zaprocentują w przyszłości. Mam nadzieję, że będzie to również impuls do rozwoju zastosowań matematyki na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

 

1Fraunhofer-ITWM.jpg

 

 

dr Maciej Niedziela

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Uniwersytet Zielonogórski

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT