Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Weź udział w II Turnieju jednego wiersza Ameryka!

9 czerwca 2021 r.

IITJW Ameryka.png

Biblioteka Obcojęzyczna w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wraz z Kołem Naukowym Literaturoznawców UZ (współorganizatorzy wydarzenia) zapraszają na II TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA AMERYKA!, który odbędzie się we czwartek 24. czerwca br. o godz. 18.00 w sali im. Janusza Koniusza WiMBP. 


Konkurs obejmuje przedstawienie w języku polskim jednego wiersza własnego autorstwa nawiązującego do USA, np. do amerykańskiej literatury, kultury, muzyki, filmu, przyrody, historii, a także  do amerykańskiej poezji, tradycji, relacji polsko-amerykańskich, krajobrazu, etc. Czas prezentacji wiersza nie może przekroczyć 2 minut. Tekst autora może czytać lub recytować inna osoba (za zgodą autora), a on sam musi być obecny w trakcie jego prezentacji. Udział w konkursie może wziąć każdy – twórca zawodowy i nieprofesjonalny, zrzeszony w stowarzyszeniu pisarskim, jak i niezrzeszony, który ukończył 15 lat. Uczestnicy prezentują wiersze w kolejności zapisów. 


Wydarzenie odbędzie się z udziałem publiczności. Organizatorzy przewidzieli  limitowaną liczbę miejsc. Wstęp przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Organizatorzy proszą potencjalnych uczestników o wcześniejsze zgłoszenie udziału w konkursie pod numer tel.: 68 453 26 38, lub e-mail: b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl

 

Zwycięzców konkursu wyłoni jury powołane przez organizatora. Przyznane zostaną trzy główne nagrody rzeczowe (w tym czytnik e-booków) oraz dwa wyróżnienia ufundowane przez Ambasadę USA w Warszawie. Każdy uczestnik konkursu otrzyma drobne upominki, a nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pro Libris”

 

Więcej informacji o konkursie  udziela w Bibliotece Obcojęzycznej Agnieszka Ginko-Humphries, tel: 68 453 26 38, e-mail: b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl .

                                                   *                   *                   *
 
Już dzisiaj anonsujemy planowane na drugą połowę października br. spotkanie z poetką, pisarką, tłumaczką i krytyczką literacką dr hab. Julią Fiedorczuk   z Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Literatury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki). Gość wygłosi wykład na temat amerykańskiej dwudziestowiecznej poezji, po czym nastąpi spotkanie autorskie na temat wpływu literatury amerykańskiej na jej twórczość oraz ekopoetyki. 

 

Julia Fiedorczuk otrzymała Nagrodę Poetycką im. Wisławy Szymborskiej 2018  za tom Psalmy oraz nominację do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”, a za powieść Nieważkość została nominowana do Nagrody Literackiej „Nike” 2016. Współtwórczyni Szkoły Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu. 


Jej zainteresowania naukowe obejmują dwudziestowieczną poezję amerykańską, ekokrytykę i feminizm. Jest członkinią amerykańskiego stowarzyszenia Association for the Study of Literature and Environment (ASLE) oraz rady edytorskiej ekokrytycznej amerykańskiej serii wydawniczej Lexington Books (Rowman and Littlefield Publishing Group). Autorka tłumaczeń dzieł wielu amerykańskich poetów, m. in. Wallace'a Stevensa, Johna Ashbery'ego i Forresta Gandera. Opublikowała dwa tomy utworów wybranych Laury (Riding) Jackson w swoim przekładzie, a wraz z Laurie Anderson „Język przyszłości”, zbiór krótkich utworów Anderson.

Dokładny termin spotkania podamy w późniejszym terminie.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT