Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Widłak goździsty w Ogrodzie Botanicznym UZ

17 marca 2021 r.

Widłak gwiaździsty 1.jpg

Widłak goździsty. Fot. Sebastian Pilichowski, Ogród Botaniczny UZ.

Wczoraj (16 bm.) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego na mocy zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. posadzono widłaka goździstego (Lycopodium clavatum L.). Do 2014 r. ta roślina w Polsce była objęta ścisłą ochroną gatunkową. W 2014 r. zmieniono jej status ochronny i teraz podlega ochronie częściowej. Jest umieszczona na polskiej czerwonej liście w kategorii NT. Na zdjęciu obok widoczne są ostatnie okazy tej rośliny z populacji rosnącej przy alei w sołectwie Sucha w dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze. (To obszar dawnej gminy wiejskiej Zielona Góra).

 

Do Ogrodu Botanicznego UZ widłak goździsty trafił za zgodą właściciela działki, na której wcześniej rósł,  celem ochrony ex situ.

Cóż to za pojęcie „ochrona ex situ”. Jak czytamy na stronie internetowej Lasów Państwowych to: ochrona składników różnorodności biologicznej poza naturalnym środowiskiem ich występowania (w warunkach sztucznych). W rolnictwie ochrona ex situ oznacza głównie przechowywanie nasion lub tkanek w bankach genów, w ochronie przyrody jest to przede wszystkim reprodukcja gatunków w warunkach sztucznych (ogrody botaniczne, zoologiczne) i reintrodukcja ich do naturalnego środowiska.


Efektem ochrony ex situ widłaka goździstego powinno być namnożenie nowych okazów tej rośliny, by później przywrócić je  (przesadzić) w pierwotne miejsce występowania.
 

Ogród Botaniczny UZ to jedyny ogród botaniczny w Lubuskiem, tj. zarejestrowany zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody z 2004 r., Jest jednostką naukową, która może pozyskiwać gatunki chronione roślin zagrożone wymarciem, by w ten sposób zabezpieczyć pule genowe populacji.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT