Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

WIEK XX BEZ TAJEMNIC – cykl wykładów na UZ

22 stycznia 2014 r.

 

13 marca 2015 r. o godz. 13.00 (aula "B" w Campusie B UZ) rozpocznie się kolejny wykład z cyklu WIEK XX BEZ TAJEMNIC pt. Rok 1956 w Polsce - odwilż, sowiecka interwencja i powrót Władysława Gomułki. Prelegentem będzie prof. Robert Skobelski.
 

      Wykład naświetli przyczyny, charakter oraz formy postalinowskiej odwilży w Polsce. Przedstawione zostaną zarówno stosunki panujące w najwyższym kręgu władzy PRL (rywalizacja frakcji partyjnych) jak i ferment wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Kryzys władzy komunistów w Polsce, mający miejsce w 1956 r., wywoływał coraz większy niepokój Kremla, czego wynikiem stały się wzmożone naciski przywódców sowieckich na kierownictwo polskiej partii, a także decyzja o politycznej i militarnej interwencji w PRL (tej ostatniej na szczęście nie zrealizowano). W tych okolicznościach nastąpił powrót do władzy, odsuniętego wcześniej i więzionego, Władysława Gomułki, któremu – za cenę pewnych ustępstw oraz korekt w dotychczasowym systemie politycznym - udało się uśmierzyć nastroje społeczne.

 

Od października 2014 r. Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na stały cykl otwartych wykładów pt. Wiek XX bez tajemnic. Tematy wystąpień, przedstawiany jest zawsze przez badaczy o uznanym dorobku naukowym i popularnonaukowym, dotyczą szerokiej gamy wydarzeń i procesów z zakresu najnowszej historii Polski, Europy i świata. Wykłady, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, adresowane są do uczniów starszych klas szkół średnich województwa lubuskiego, studentów, jak również wszystkich osób, które są zainteresowane szeroko pojętymi dziejami XX stulecia.

       Każdemu wykładowi, trwającemu ok. 1 godziny, towarzyszy projekcja multimedialna oraz prezentacja najnowszej literatury odnoszącej się do przedstawianego problemu, a także dyskusja.

 

 

 

 

Osękowski 1.jpg Plakat - Gierek.jpg Wydarzenia.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT