Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wręczenie dyplomów dla absolwentów Zintegrowanych Studiów Zagranicznych UZ – THM

20 lutego 2015 r.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Zintegrowanych Studiów Zagranicznych UZ – THM. Wydarzenie odbędzie się 26 lutego br. o godz. 11.45, na Kampusie A, w bu­d. A-2 Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ przy ulicy prof. Szafrana 2 (sala 6a).

 

W ramach współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z TH Mittelhessen (dawniej Fh Giessen – Friedberg) realizowany jest program Zintegrowane Studia Zagraniczne UZ – THM. Obydwie uczelnie współpracują ze sobą w ramach partnerskiej umowy już od 1997 r., natomiast od roku 2000 krąg współpracujących uczelni został poszerzony o Uniwersytet Techniczny w Tallinie (Estonia) oraz Politechnikę Lwowską (Ukraina). Wymienione cztery uczelnie utworzyły sieć Współpracy Uniwersytetów Centralnej i Wschodniej Europy (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe – CUCEE). W roku 2011 do CUCEE dołączył Uniwersytet Techniczny z Wilna, a w 2012 – Politechnika Śląska z Gliwic.

Studenci Zintegrowanych Studiów Zagranicznych studiują równolegle na dwóch uczelniach otrzymując jednocześnie dyplomy ukończenia obydwu prowadzących te studia uczelni partnerskich. W tej unikalnej formie studiów wzięło już udział ponad 90 studentek i studentów z Polski, Estonii, Litwy, Ukrainy i Niemiec, w tym ponad 50 osób z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwenci Zintegrowanych Studiów Zagranicznych posiadający podwójne dyplomy są wysoko cenionymi i poszukiwanymi specjalistami, zarówno na polskim jak i niemieckim rynku pracy. Dwa lata temu rozszerzono liczbę kierunków studiów objętych wymianą studentów o automatykę i robotykę (dotychczas uczestniczyli w studiach studenci kierunków elektrotechnika i informatyka).

W tym roku absolwentami Zintegrowanych Studiów Zagranicznych zostało dwoje studentów UZ kierunku automatyka i robotyka: Kamil Barycki, temat pracy inżynierskiej „Regulator temperatury dla komory termicznej z programowaną charakterystyką grzania” oraz Agnieszka Mazur, temat pracy „Termostat na bazie systemu akwizycji danych i ogniw Peltiera”. W przypadku obydwu prac promotorem ze strony UZ był dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ (konsultant: dr inż. Leszek Furmankiewicz), natomiast ze strony THM – Prof. Dr.-Ing. Marius Klytta.

 

Agenda spotkania:

 

11:45-11:55

Spotkanie z mediami w sali 6a A-2, w spotkaniu wezmą Władze UZ, Goście oraz Absolwenci Zintegrowanych Studiów Zagranicznych


12:00-12:05

Rozpoczęcie spotkania, powitanie przez Dziekana WEIT,

dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ 


12:05-12:10

Przemówienie Prorektora ds. Rozwoju UZ,                                            

dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ


12:10-12:15

Przemówienie przedstawiciela Technische Hochschule Mittelhessen  (koordynatora współpracy UZ – THM)

Prof. Dr. -Ing. Marius Klytta


12:15-12:20

Przemówienie Dyrektora Instytutu Metrologii Elektrycznej (koordynatora współpracy UZ – THM),

dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ


12:20-12:30

Wręczenie dyplomów


12:30-13:00

Poczęstunek, dyskusja

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT