Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wsparcie procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej

 

 

7 lutego 2022 r.

Narodowa Reprezentacja Akademicki.jpg

 

 

 

 

Studencie - sportowcu !

 

Posiadasz wysokie wyniki sportowe? Posiadasz aktualną sportową klasę mistrzowską?

 

Zgłoś się do projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka.

 

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

 

Aby zostać objętym projektem student musi pozostawać czynnym sportowcem i spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • jest medalistą Igrzysk Olimpijskich lub igrzysk europejskich lub mistrzostw świata seniorów lub mistrzostw Europy seniorów w sportach olimpijskich; a w przypadku osób z niepełnosprawnością – medalistą igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich; w przypadku osób niedosłyszących – medalistą igrzysk głuchych lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy głuchych w sportach objętych programem igrzysk głuchych;
   
 • znajduje się w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2;
   
 • jest medalistą uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
   
 • posiada aktualną międzynarodową klasę mistrzowską (MM) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
   
 • posiada aktualną klasę mistrzowską (M) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia.


 

Jeżeli spełniasz wyżej wymienione warunki i chciałbyś zostać objętym wsparciem, alby móc realizować równolegle karierę sportową oraz naukę na Uniwersytecie Zielonogórskim  wypełnij formularz zgłoszeniowy::

 

Termin zgłoszeń do 10.02.2022 r.

 

 

Kontakt:

dr Bartłomiej Hes
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia UZ
b.hes@wnb.uz.zgora.pl

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT