Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji – konferencja na UZ

18 grudnia 2020 r.

 

 

Dziś w  Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (IIM UZ) odbyła się w formie online konferencja pt. Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji. 

Organizatorami spotkania byli:

 • Sekcja Inżynierii Zarządzania Produkcją, Usługami i Projektami Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk,
   
 • Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego,
   
 • Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
   
 • Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami.

   

W konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników, w tym władze Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezydium i Członkowie Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciele przedsiębiorstw, które współpracują z Instytutem Inżynierii Mechanicznej oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ.


Zaproszonych gości powitali prof. Józef Kuczmaszewski - Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN,  prof. Justyna Patalas-Maliszewska – Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ oraz Karol Dąbrowski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ. Uroczystego otwarcia obrad dokonał JM Rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski, który dodał, że była to pierwsza konferencja on-line, jaką miał zaszczyt rozpocząć. Następnie Pani Dyrektor IIM UZ przedstawiła, w jaki sposób Instytut Inżynierii Mechanicznej współpracuje m.in. z przedsiębiorstwami zarówno w Polsce jak i poza krajem.

 

W programie obrad były dwa panele.

W pierwszym z nich omówiono dobre praktyki współpracy nauki i biznesu w obszarze inżynierii produkcji. O swoich doświadczeniach z projektów realizowanych w kooperacji uczelnia - firma opowiedzieli: prof. Maria Mrówczyńska - Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką UZ, prof. Michał Sąsiadek - Kierownik Katedry Mechaniki i Projektowania Maszyn IIM UZ, Dariusz Trond – Dyrektor R&D Lumel S.A., Anatol  Kałasznikow – Prezes AK Anatol, Łukasz Piechowicz - Dyrektor Działu ds. Badań, Rozwoju Technologii i Konstrukcji SECO/WARWICK S.A., Wojciech Szefner – Prezes Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o..

 

Ostatni panel dotyczył kierunków współpracy nauki i biznesu w obszarze inżynierii produkcji. Swoje prezentacje przedstawili: prof. Justyna Patalas-Maliszewska - Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ, prof. Bożena Kaczmarska - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (Politechnika Świętokrzyska), Karol Dąbrowski - Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ, Paweł Sługocki - Prezes EXPETO Sp. z o.o, Krzysztof Burda – Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

 

 

 

foto 1.jpg foto 3.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT