Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współpraca Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze.

 

22 marca 2017 r.

zdj.png

fot. por. Mariusz Siemion

 

Profesor Barbara Toroń-Fórmanek, opiekun Penitencjarnego Koła Naukowego PRISON oraz Koła Doktoranckiego INKLUZJA, działających na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ, rozpoczęła wraz ze studentami oraz doktorantami cykl warsztatów dla dzieci osadzonych matek z Zakładu Karnego Krzywaniec. Inicjatywa ta mogła mieć miejsce dzięki nawiązaniu współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. K. Norwida w Zielonej Górze.

 

10 marca 2017r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, mjr mgr Marek Grocholewski wraz z dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ spotkali się z Dyrektorem WiMP, dr. Andrzejem Buckiem. Omówiono ramy porozumienia, które zostanie zawarte pomiędzy instytucjami, charakter współpracy, wzajemne oczekiwania i  możliwości. Zaproszeni goście zwiedzili teren jednostki, udzielili rad odnośnie prowadzenia biblioteki, zaoferowali wsparcie merytoryczne w tym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

.

z21528698V,Matki-z-Krzywanca-i-ich-dzieci-podczas-warsztatow-.jpg

fot. Paulina Nędzyńska

 

Kolejnym krokiem była właśnie organizacja warsztatów: „Biblioterapia i bajkoterapia w resocjalizacji jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie”, które miały miejsce dnia 21.03.2017r. w Bibliotece Pana Kleksa (oddział dla dzieci WiMBP).

To element większego projektu prowadzonego na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii na UZ. Zajęcia poprowadzili studenci z kół Naukowych: PRISON oraz Koła Doktoranckiego INKLUZJA.

 

Oddzielić dziecko od matki?


Opiekunem projektu jest prof. Barbara Toroń-Fórmanek. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół resocjalizacji oraz inkluzji społecznej. Jest to nic innego, jak przystosowanie dzieci oraz ich osadzonych matek do warunków panujących na wolności. Studenci dwóch kół naukowych INKLUZJA oraz PRISON byli już m.in. w Filharmonii Zielonogórskiej czy w szkole w Nietkowicach, gdzie dzieci z Domu Matki i Dziecka w Krzywańcu mogły włączyć się do zabaw i działań propagowanych na wolności. Członkowie obu kół skupiają się, jako osoby zajmujące się resocjalizacją oraz wdrażaniem prawidłowych postaw prospołecznych, by nie dopuścić do prizonizacji, odizolowania i marginalizacji tych dzieci.


Pomysłem i inicjatywą prof. Toroń-Fórmanek jest zmiana miejsca pobytu dzieci osadzonych matek, napisała już w tej sprawie pismo do Ministra Patryka Jakiego. Celem tych działań jest umieszczenie dzieci w ośrodkach otwartych, by wyeliminować negatywny wpływ zamknięcia na rozwój dziecka. Osoby osadzone mogą być zamknięte, jednak powinny przebywać w przestrzeni miejskiej, dzięki temu dzieci mogłyby chodzić do ogólnodostępnych przedszkoli, środków kulturalnych w mieście czy do lekarza na zewnątrz.


Podsumowaniem projektu będzie konferencja naukowa, która odbędzie się w maju.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT