Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wybór poezji Zbigniewa Herberta ze wstępem i w opracowaniu prof. Małgorzaty Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

29 października 2018 r.

big_Herbert_Wybor_poezji_G5BP0.jpg

29 października 1924 roku we Lwowie urodził się Zbigniew Herbert. W przededniu tej rocznicy w trwającym właśnie Roku Herberta Wydawnictwo Ossolineum opublikowało "Wybór poezji" Zbigniewa Herberta ze wstępem i w opracowaniu prof. Małgorzaty Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Dwadzieścia lat po śmierci Zbigniewa Herberta jego poezja jest ciągle szeroko komentowana przez badaczy literatury, wciąż inspiruje twórców. Nazwisko autora Struny światła wymienia się obok nazwisk największych poetów drugiej połowy XX wieku, a jego dzieła są stale tłumaczone, wydawane i czytane w wielu krajach świata. Silna więź z dziedzictwem antyku sprawia, że poezja Herberta ma wymiar uniwersalny, jest powściągliwa formalnie i zdyscyplinowana. Jednak pozorną prostotę i jednoznaczność jego wierszy komplikuje ironia, będąca zarazem figurą artystyczną i postawą wobec bytu.
 

Wstęp i opracowanie Małgorzaty Mikołajczak ukazują bogactwo twórczości pisarza i są znakomitym przewodnikiem po najważniejszych motywach i tematach tej liryki. Świat poety nie jest, jak mogłoby się wydawać, biało-czarny. Jest w nim miejsce na szarość będącą ulubionym kolorem twórcy. U Herberta nie ma też krystalicznie czystych bohaterów – pisze badaczka. Czytane w tej perspektywie wiersze i prozy poetyckie Herberta odsłonią mniej znane oblicze. W trwającym właśnie Roku Herberta tego tomu nie mogło zabraknąć.
 

 

Źródło: https://wydawnictwo.ossolineum.pl/products/81

 

 

 

prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak – kieruje Zakładem Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studiami doktoranckimi w dyscyplinie literaturoznawstwo na UZ. Zajmuje się poezją współczesną i nowym regionalizmem w badaniach literackich W jej dorobku znajdują się m.in. trzy monografie poświęcone twórczości Zbigniewa Herberta („W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, 2004; Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, 2007, 2013; „Światy z marzenia”. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, 2013), redakcja książki „Bor nici”. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta (2008) oraz liczne artykuły na temat poety. Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, redaktor naukowy serii „Nowy regionalizm w badaniach literackich”, przewodnicząca rady naukowej serii „Historia Literatury Pogranicza”, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie literaturoznawstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 2014-2017 kierowała międzyuczelnianym projektem badawczym finansowanym przez NCN („Regionalizm literacki – tradycja i nowe orientacje”).  

 

 

 

MG-2019.jpg z debaty MM 2.jpg z debaty MM.jpg
Warszawski Festiwal Herbertowski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT