Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii wzorcem dla innych uczelni

DSC03845.JPG

 

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozważa możliwość uznania za wzorcowy  zestaw efektów kształcenia dla nagrodzonego kierunku inżynieria danych prowadzonego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

Wydział uzyskał wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.


Do konkursu uczelnie zgłosiły 261 wniosków, w tym 185 wniosków do profilu ogólnoakademickiego (w nim mieści się inżynieria danych) oraz 76 wniosków do profilu praktycznego. Komisja najwyżej oceniła 13 programów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT