Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Prawa i Administracji UZ gospodarzem Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych

 

 

27 sierpnia 2019 r.

wpa-zjazd-dziekanow01.png

 

 

W dniach 4-6 września Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie gospodarzem Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych. Jest to ważne wydarzenie dla uczelnianych środowisk prawniczych, przyjmujące tradycyjnie już formułę corocznych spotkań władz dziekańskich wszystkich wydziałów. Tradycją jest także i to, że spotkaniom tym zawsze towarzyszy konferencja naukowa o tematyce najbardziej aktualnej z punktu widzenia nauki i nauczania prawa. Możliwość organizowania Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych jest zawsze dużym wyróżnieniem, które poprzedza ocena ośrodka goszczącego, zarówno pod względem jego pozycji, jak i prestiżu. W ubiegłym roku zaszczyt ten przypadł Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, który w 2018 roku obchodził swoje stulecie. Nasz zielonogórski Wydział Prawa i Administracji świętuje w tym roku dopiero pięciolecie swojego istnienia i przywilej zorganizowania Zjazdu oraz towarzyszącej mu konferencji naukowej stanowi wyraz wysokiej oceny jego działalności i rozwoju przez pozostałe ośrodki naukowe.

PROGRAM::

 

1170x460-toheight-90-baner-1-1170x460-konferencja.png

 

 

Goszczący na zjeździe członkowie władz dziekańskich wydziałów prawa z uczelni publicznych w kraju podejmą dyskusję naukową na temat problemów ostatniej reformy szkolnictwa wyższego. Konferencja odbywa się bowiem pod hasłem „Nauka i nauczanie prawa w świetle ustawy 2.0. Pierwsze doświadczenia i perspektywy”. Wybór tematu był podyktowany przede wszystkim pilną potrzebą wymiany poglądów i doświadczeń oraz podjęcia dyskusji nad skutkami nowych rozwiązań bowiem postanowienia tzw. Konstytucji dla nauki stanowią novum dla całego środowiska akademickiego, w tym i prawników reprezentujących nauki prawne oraz kształcących młodych prawników. Referaty przewodnie wprowadzające do dyskusji wygłoszą znamienici członkowie powołanych na podstawie nowej ustawy organów - Rady Doskonałości Naukowej oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (program tutaj). Oczekiwana jest także ocena praktycznych skutków reformy szkolnictwa wyższego i jej oddziaływanie na każdy reprezentowanych w Zjeździe ośrodków naukowych.

PROGRAM::

 

 

 

 

 

Patroni medialni:

 

Gazeta lubuska pl pod full hd.png TVP3_Gorzow_Wlkp_podst - JPG.jpg

https://gazetalubuska.pl        https://gorzow.tvp.pl/

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT