Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Prawa i Administracji wysoko oceniony

Inauguracja Wydział Prawa i administracji.jpg

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji UZ - 2 października 2014 r. Stoją od lewej: prof. dr hab. Bogusław Banaszak - dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński - JM Rektor. Fot. Kazimierz Adamczewski

 

26 czerwca 2015 r. 

 

W dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej (datowanej 26 – 28 czerwca br.) ukazał się  IX ranking Wydziałów Prawa zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Miło nam poinformować, że w rankingu uwzględniony został Wydział Prawa i Administracji UZ, który funkcjonuje na naszej uczelni od 2 października 2014 r. Nie mógł więc zostać ujęty w klasyfikacji całkowitej, ale odnotowano jego mocne strony. Są to: wymogi i jakość absolwentów. 

 


W przypadku kryteriów (kadra, jakość i warunki kształcenia), jakie brano pod uwagę przy ocenianiu poszczególnych Wydziałów, należały do nich między innymi: liczba pracowników naukowych Wydziału przypadających na 100 studentów prawa; liczba prof. i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na wszystkich pracowników; liczba prof. i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na 100 studentów prawa; liczba doktorów prawa i nauk pomocniczych przypadających na 100 studentów prawa; możliwość nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego przez Wydział; liczba książek w bibliotece przypadająca na 1 studenta prawa; liczba miejsc w czytelni przypadająca na 100 studentów prawa, liczba stanowisk komputerowych z programem LEX (lub równorzędnym) przypadających na 100 studentów prawa, etc. 

 


W przypadku kryterium – wymogi i jakość absolwentów brano pod uwagę: czy studenci kształcą się w systemie ECTS; liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem; obowiązek zdania egzaminu z obsługi LEX-a lub równorzędnego; obowiązek zdania egzaminu z języka obcego, a także liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa handlowego, postępowania karnego, etc. oraz liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z poszczególnych przedmiotów kierunkowych. Tu – uwaga! – pojawia się największa niespodzianka. 

 


Wydział Prawa i Administracji UZ otrzymał taką samą liczbę punktów – 14 (na 15 możliwych) jak Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, które w całym rankingu zajęły 2 pierwsze miejsca!

 


To się nazywa strzał w dziesiątkę. Serdecznie gratulujemy Dziekanowi i pracownikom naukowym Wydziału tak dobrego startu w rankingu.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT