Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wykład otwarty prof. D. Rosatiego na UZ

20.05.2014 r.


Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Narodowy Bank Polski zapraszają do udziału w wykładzie otwartym pt. POLSKA W STREFIE EURO - KRYTERIA KONWERGENCJI, SZANSE I ZAGROŻENIA, który wygłosi prof. DARIUSZ ROSATI.

 

Wykład jest organizowany w ramach studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO, ale organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.

 

Wykład odbędzie się 21 maja 2014 r. (środa), o godz. 10.45 w auli 1 bud. A-29 (siedziba wydziałów nauk ścisłych) przy ul prof. Z. Szafrana 4A.

PLAKAT PROF ROSATIkwadrat.jpg

Dariusz Rosati - nota biograficzna

Urodzony 8 sierpnia 1946 roku w Radomiu, od 1950 roku mieszka w Warszawie.  W 1964 r ukończył liceum ogólnokształcące nr 22 im. Jose Marti i rozpoczął studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa - SGH).  Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra nauk ekonomicznych w 1969 r rozpoczął pracę w SGH jako asystent.  W 1973 r obronił pracę doktorską z zakresu teorii podejmowania decyzji, a w 1978 r uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie pracy na temat prognozowania w handlu zagranicznym.  Od 1990 roku profesor tytularny w SGH.  Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego.

 

W latach 1970-1990 odbył szereg stażów krajowych i zagranicznych, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. W latach 1978-1979 pracował jako konsultant w dziale bankowości międzynarodowej w centrali Citibank w Nowym Jorku (USA). Był wielokrotnie ekspertem organizacji międzynarodowych (UNIDO, Bank Światowy, Komisja Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy).  W latach 1986-1987 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Princeton (USA).  Założyciel (1985) i pierwszy dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH (d. SGPiS).  W latach 1988-1991 był dyrektorem Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.  W latach 1989-1993 partner w firmie consultingowej TKD – Ernst & Young Poland. Obecnie profesor w Szkole Głównej Handlowej i w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

 

W latach 1991-1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (Szwajcaria) jako szef sekcji krajów Europy Środkowo –Wschodniej. Od grudnia 1995 do października 1997 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych RP. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej I kadencji.  W latach 2003-2005 był rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004-2009 był posłem do Parlamentu Europejskiego.

 

W latach 1987-1990 uczestniczył w pracach Komisji ds. Reformy Gospodarczej, a w latach 1988-1989 był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów.  W latach 1994-1997 był członkiem Rady Strategii Gospodarczej przy Radzie Ministrów.

 

Od 1999 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.  Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1969), członek European Economic Association i European Association of Comparative Economic Studies.  W latach 1998-2001 członek rady programowej International Exchange Program (IREX) w Waszyngtonie.  W latach 2001-2003 członek grupy doradców ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Od 2011 członek Rady Programowej Bruegel Institute w Brukseli. Przewodniczący Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego, przewodniczący Rady Fundacji Baltic Business Forum.

 

Autor ponad 250 prac naukowych, w tym pięciu książek, oraz wielu innych publikacji, wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i innych. 

 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1989) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981).  Odznaczony Orderami Zasługi Francji, Włoch, Grecji, Ukrainy i Litwy.

 

Żona Teresa (od 1971), dwoje dzieci – Marcin i Weronika.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT