Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wykład prof. A. Wudarskiego z Instytutu Nauk Prawnych UZ w Tibilisi, w ramach programu Bekkera (NAWA)

 

5 maja 2021 r.

 

BTU wyklad 4.5.2021.jpeg

Wykład prof. A. Wudarskiego na Uniwersytecie w Tibilisi

W ramach projektu naukowego realizowanego w ramach programu Bekkera (NAWA) prof. Arkadiusz Wudarski z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego wygłosił 4 maja 2021 r. wykład na Uniwersytecie w Tibilisi (Business and Technology University). Na zaproszenie Pani Rektor Nino Enukidze oraz kierownika centrum badań naukowych profesora Zviad Gabisonia stypendysta przestawił sytuację prawną ojca biologicznego w erze nowych technologii.

Wystąpienie miało charakter porównawczy i koncentrowało się na prawie niemieckim, polskim i szwajcarskim. Tematyką wykładu wiąże się z zakresem badań prowadzonych obecnie przez A. Wudarskiego w ramach projektu NAWA na Uniwersytecie w Zurichu, a także koresponduje z profilem badań jednostki goszczącej. Wykład miał charakter otwarty i był przeprowadzony online. Wzięli w nim udział zarówno gruzińscy profesorowie prawa reprezentujący różne ośrodki akademickie, jak również młodzi pracownicy naukowi, studenci, a także prawnicy komisji parlamentu gruzińskiego. Wśród słuchaczy byli również naukowcy z innych krajów.

Wykład przyczynił się do rozpowszechnienie wyników badań oraz rozszerzył perspektywę porównawczą o prawo i doświadczenie gruzińskie. Wynikiem tej współpracy będzie wspólna publikacja naukowa dotycząca pozycji prawnej ojca biologicznego.
 

Informacja o wykładzie na stronie::
 

 

 

Nawa-kwadrat.jpg BTU Logo.jpeg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT