Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wykładowcy Instytutu Nauk Prawnych UZ wzięli aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

4 czerwca 2021 r.

 

Konferencja prawo 1.jpg

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rok pandemii - wyzwania prawne, nowe rozwiązania i perspektywy”

Wykładowcy Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego wzięli aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Rok pandemii - wyzwania prawne, nowe rozwiązania i perspektywy. Wystąpienie wprowadzające poświęcone statusowi prawnemu jednostki w warunkach pandemii przedstawił dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ - dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ. Referaty przedstawili zastępca dyrektora INP UZ ds. kształcenia dr hab. Tadeusz Stanisławski oraz dr Anna Feja - Paszkiewicz. Referat prof. T. Stanisławskiego został poświęcony zdalnemu kontekstowi wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej a przedmiotem referatu dr Anny Feji - Paszkiewicz było tworzenie prawa miejscowego w czasie pandemii. Grono referentów konferencji objęło 17 mówców a wśród nich znaleźli się między innymi: członek Rady Polityki Pieniężnej dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. GWSH, prof. Jerzy Paśnik z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, dr Jerzy Szukalski z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Mec. Wladek Rzycki z CMS/Cameron McKenna.

 

Konferencja odbyła się w dniu 31 maja br., a jej organizatorem była Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Otwarcia i zamknięcia konferencji dokonał rektor uczelni prof. Krzysztof Szaflarski.

 

 

 

 

logo instytutu nauk prawnych.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT