Wykład prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego na UZ

21 maja 2018 r.

 

Ćwiąkalski.jpg

fot. http://www.spcg.pl/pl/lawyer/47

Medialną transmisję, w której Sąd Najwyższy uniewinnił p. Tomasza Komendę zapamiętamy na długo… Mężczyzna - niesłusznie skazany - spędził w zakładzie karnym 18 lat. Słysząc słowa, stwierdzające uniewinnienie, p. Tomasz Komenda nie mógł ukryć wzruszenia. Najpierw zakrył twarz rękoma, a następnie podał dłoń swojemu pełnomocnikowi p. Profesorowi Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu – uznanemu polskiemu karniście, teoretykowi oraz praktykowi, który w latach 2007-2009 pełnił funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na wykład otwarty prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego – obrońcy p. Tomasza Komendy, który będzie poświęcony niniejszej sprawie, wzbudzającej tak wiele emocji wśród nas wszystkich.

Wykład odbędzie się w środę,  23 maja 2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielona Góra, pl. Słowiański 9) w sali 104.
 

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski - studia wyższe ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ na kierunku prawo w 1972 r. Doktorat na temat „Nadzwyczajne złagodzenie kary w praktyce sądowej” obroniony na UJ w 1979 r. W 1980 r. laureat II nagrody w konkursie redakcji „Państwo i Prawo” na najlepsze prace doktorskie. W 1991 r. habilitacja na UJ na temat „Błąd co do bezprawności w polskim prawie karnym”. W latach 1978-1982 prezes Towarzystwa Asystentów UJ. W latach 1982-1985 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2007–2009 pełnił funkcję Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Zajmuje stanowisko profesora w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu/Rzeszowie, gdzie kieruje Katedrą Prawa Karnego. Odbywał półtoraroczne stypendium Humboldta (1986) w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu pod kierownictwem prof. Albina Esera. W latach 1991-1996 doradca Ministra Edukacji Narodowej, zaś w latach 1991-1993 w zespole doradców Rządu RP. Współautor komentarzy do Kodeksu karnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stypendysta niemieckiej Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Egzamin sędziowski złożony w 1975 r., od 1995 r. adwokat. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2010 oraz 2011-2014.Źródło: http://www.law.uj.edu.pl/karne/index.php/dr-hab-zbigniew-cwiakalski;

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT