Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wystartowała XX edycja Stypendiów Pomostowych - czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

19 kwietnia 2021 r. 

stypendia_pomostowe_1_rok.jpg

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję programu stypendiów pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2021, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 500 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7 000 zł.


„Stypendia pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1 960 zł brutto), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.


Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:


• pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR,

lub

• być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,

lub

• pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,

lub

• posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.


Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7 000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej. 


W roku akademickim 2021/22 blisko 1 000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym ponad 500 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.


Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na: http://www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków będzie aktywna od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.


Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.


O programie:


„Stypendia pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 25 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Strategicznymi partnerami programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, główni partnerzy: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację dziewiętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 123 miliony zł. 


Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia.
 

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Więcej informacji na: http://www.stypendia-pomostowe.pl
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT