Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego poprowadzi panel podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie

 

18 września 2017 r.

NKN.jpg

W dniach 19-20 września br. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się Narodowy Kongres Nauki.
 

W drugim dniu kongresu moderatorem jednego z paneli (Reforma szkolnictwa wyższego i nauki a zrównoważony rozwój Polski) będzie Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Początek o godz. 16.25.


Kongres będzie stanowił podsumowanie wielomiesięcznej, wyjątkowej debaty środowiskowej. Rozpoczęła się ona ponad rok temu rozpisaniem konkursu na projekty założeń do ustawy. Od października 1016 do czerwca 2017 w dziewięciu ośrodkach akademickich odbyły się konferencje  programowe NKN poświęcone  kolejnym obszarom problematyki związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa wyższego. Odbyło się też wiele innych spotkań, debat i konsultacji.


Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej „konstytucji” dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki, oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.


Narodowy Kongres Nauki będzie też początkiem konsultacji projektu nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Analizowane będą konkretne propozycje całościowych regulacji ustawowych. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę zostaną poświęcone nie tylko wystąpienia i panele, oraz seminaria, na których będzie okazja do zgłoszenia uwag i propozycji odnośnie zapisów w poszczególnych częściach projektu ustawy.


Narodowy Kongres Nauki będzie początkiem ponad dwumiesięcznego okresu konsultacji tego projektu, po którym zostanie on skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi.

 

Transmisja live z  kongresu będzie dostępna na stronie internetowej uczelni www.uz.zgora.pl
 

Więcej informacji na stronie kongresu: https://nkn.gov.pl/

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT