Wyzwania rozwoju miast – łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski - ogólnopolska konferencja naukowa

ratusz właściwy.jpg

Fot. Archiwum Wydziału Prawa i Administracji UZ.

10 maja 2017 r.

 


W najbliższą środę, 17 maja br. w auli rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Wyzwania rozwoju miast – łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski.  Jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, współorganizatorami są:  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego i miasto Zielona Góra. Organizacje wspierające: Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Związek Miast Polskich.

 

 

Program:

 

 

10.00 – 10.25 – rejestracja uczestników,

 


10.30 – 10.45 – otwarcie konferencji:  JM Rektor UZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak;

 

 


10.45 -12.45sesja plenarna  Wyzwania rozwoju miast:  

 


1.    prof. dr hab. Bogusław Banaszak, dziekan Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Zielonogórskiego: „Prawne dylematy łączenia jednostek samorządu terytorialnego";


2.    Janusz Kubicki, Prezydent miasta Zielona Góra –„Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we  wspólny samorząd  terytorialny”; 


3.    prof.  dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, SGH Warszawa – „Samorząd w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”;


4.    Marek Wójcik, były sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – „Podział administracyjny, pochodną celów rozwojowych kraju i polskich miast”;


5.    dr Bogusław Kotarba, Uniwersytet Rzeszowski – „Doświadczenia Rzeszowa w zmianie granic miasta”;


6.    dr Adam Drosik,  Uniwersytet Opolski – „Problem zmiany granic Opola”;


7.    Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich – „Tendencje zmian w polskich samorządach”;


8.    Jacek Karnowski, Prezydent miasta Sopotu – „Doświadczenia Sopotu we wdrażaniu budżetu obywatelskiego”; 


9.    dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG, Uniwersytet Gdański – „Geneza i kształt budżetu obywatelskiego w Polsce – dobre i złe praktyki Trójmiasta”, 

 


12.45 – 13.00 – wręczanie odznaczeń za wkład w połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra;

 


13.00-13.30 – przerwa kawowa;

13.30 – 16.00 – obrady w ramach paneli tematycznych:

 

 

Panel 1


1.    „Łączenie samorządów lokalnych – szansa czy marzenia polityków” – moderator prof. dr hab. Czesław Osękowski;


Uczestnicy: Janusz Kubicki, Prezydent miasta Zielona Góra; dr Krzysztof Lisowski, Uniwersytet Zielonogórski; Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich; Marek Wójcik były sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji; Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent miasta Opole); Marcin Stopa, sekretarz miasta Rzeszowa; dr Anna Feja – Paszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski.

 

 

Panel 2 


2.    „Budżet obywatelski – szanse i zagrożenia związane z jego realizacją” – moderator dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ.


Uczestnicy: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, SGH Warszawa; dr Agnieszka Opalińska, Uniwersytet Zielonogórski; prof. Arkadiusz Stempin, Uniwersytet we Freiburgu oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera;  Ryszard Grobelny, były Prezydent miasta Poznania; Robert Raczyński, Prezydent miasta Lubina; Tomasz Lehman, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Pożytku Publicznego; dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG, Uniwersytet Gdański; dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski.

 

 

16.00 – 17.45 – obiad;


18.00 – spacer po starówce z przewodnikiem.

 


Kontakt z organizatorami: tel: 601 851 500; e-mail:a.opalinska@wpa.uz.zgora.pl .

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT