Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

XV-lecie Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ

XV lecie WEZ.jpg

Stoją od lewej: dr inż. L. Kaźmierczak-Piwko, dr P. Szudra, dr hab. inż. S. Saniuk, prof. UZ, dr hab. inż. P. Kułyk, prof. UZ, prof. T. Kuczyński, prof. M. Graczyk, dr. hab. inż. A. Pieczyński, prof. UZ. prof. G. Melikidze.

22 czerwca 2017 r. 

 

 

Dzisiaj, to jest we czwartek, 22 czerwca br. w auli przy ul. Podgórnej 50 odbyły się główne uroczystości związane z XV-leciem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestniczyli w nich – Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prorektor d/s jakości kształcenia prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prorektor d/s nauki i współpracy z zagranicą prof. dr. hab. Giorgi Melikidze, prorektor d/s rozwoju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, dziekan WEZ – dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ, prodziekan d/s nauki – dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ, prodziekan d/s jakości kształcenia – dr Paweł Szudra, prodziekan d/s studenckich – dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko, senator RP dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ, wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, prof. Marek Ratajczak (w latach 2012-2014 podsekretarz stanu w MNiSW, 2015 – sekretarz stanu w MNiSW), dziekani wydziałów ekonomii polskich uczelni. W auli obecni byli także dziekani pozostałych wydziałów UZ, nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy administracji.

 

 

W swoim wystąpieniu rektor UZ prof. T. Kuczyński zaakcentował dużą popularność, jaką cieszą się wśród maturzystów  kierunki oferowane przez Wydział. To przekłada się na liczbę studentów, jest ich blisko 2 500. Obecnie WEZ to najbardziej liczny wydział na UZ. Pracujący na Wydziale naukowcy swoją pracowitością i zaangażowaniem „zarażają” studentów. Ich (studentów) kreatywność znajduje odzwierciedlenie w bogatej działalności 12 kół naukowych. Należący do nich żacy aktywnie uczestniczą w organizowanych na Wydziale konferencjach, seminariach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych, imprezach naukowo-artystycznych, realizują własne badania naukowe, współtworzą artykuły i publikacje naukowe, np. w ramach projektu Debiuty Naukowe Przepustką do Świata Nauki. W grudniu 2016 r. aż 7. studentów z koła naukowego Eko-Zarządzanie otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. 


Prof. T. Kuczyński podkreślił także, że dziekan Wydziału prof. Piotr Kułyk doskonale dba o interesy swego Wydziału godząc to jednak z troską o interesy uczelni. 

 

 

XVlecie WEZ dziekani.jpg

Wszyscy dotychczasowi dziekani Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ. Stoją od lewej: dziekan w kadencji 2016 - 2019 dr hab. inż. P. Kułyk, prof. UZ, dziekan w kadencji 2008 - 2012 prof. dr. hab. inż. M. Graczyk; dziekan w kadencji 2001 - 2008 prof. dr hab. Daniel Fic, dziekan w kadencji 2012 - 2016 prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz.

Stanisław Tomczyszyn – wicemarszałek województwa lubuskiego podkreślił intensywną współpracę Wydziału z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego przy realizacji różnych przedsięwzięć. Podkreślił również, że urząd stale potrzebuje nowych kadr. Dlatego młodzi, dobrze wykształceni ludzie są mile widziani w UMWL.

 


Janusz Kubicki – prezydent miasta Zielona Góra, absolwent kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Zielonogórskiej, winszując władzom Wydziału z okazji jubileuszu stwierdził, że ten Wydział i ta uczelnia są najlepsze na świecie.

 


Senator RP Waldemar Sługocki (jednocześnie pracownik naukowy Wydziału) powiedział, że XV-lecie jest doskonałą okazją, nie tylko do podsumowań, ale i do nakreślenia planów na przyszłość. Uniwersytet Zielonogórski jest bowiem kolebką życia naukowego, kulturalnego i intelektualnego Ziemi Lubuskiej. Podziękował swoim profesorom i kolegom z Wydziału za to, że może z nimi wymieniać poglądy, ale i prowadzić spory. To fantastycznie  być częścią tego zespołu – oznajmił na zakończenie swego wystąpienia.

 


Składając życzenia władzom Wydziału w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. M. Ratajczak stwierdził, że zielonogórski ośrodek ekonomii pełni bardzo ważną rolę naukową i popularyzatorską. Prof. B. Ślusarz, prezes oddziału PTE w Zielonej Górze dodał, iż ten oddział PTE nie funkcjonowałby tak dobrze, gdyby nie miał wsparcia w pracownikach  merytorycznych WEZ.

 

 

Dziekan prof. Piotr Kułyk podsumowując XV-lecie Wydziału skonstatował, że historia jest fundamentem, na którym buduje się teraźniejszość i planuje przyszłość. Stąd podjęta jakiś czas temu decyzja, by w wydziałowej ofercie kształcenia połączyć aspekty praktyczne  z wiedzą teoretyczną.

 


Prof. Magdalena Graczyk, prorektor d/s kształcenia UZ, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w latach 2008-2012 zaakcentowała fakt, że na tym Wydziale pracują fantastyczni ludzie, którzy tworzą wspaniałą atmosferę pracy. Panuje tam życzliwość, chęć współpracy, podczas dyskusji łatwo rodzą się nowe pomysły. Wspominając powiedziała, że początkowo planowała krótki pobyt na tym Wydziale. Głównie po to, by rozszerzyć swoją wiedzę w obszarze zarządzania. Od tej pory upłynęło już ponad 20 lat i nadal jest w zespole WEZ. Uważa, że przed 20. laty podjęła jedną z najlepszych decyzji w swojej zawodowej karierze.

 


Dr Paweł Szudra, prodziekan d/s jakości kształcenia omówił ofertę kształcenia Wydziału.

 

 

W drugiej części uroczystości odbyła się konferencja naukowa zatytułowana Ekonomia i zarządzanie – wyzwania XX wieku. 

 

 

Fot. Kazimierz Adamczewski

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT