Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców na UZ

18 maja 2015 r.

 

 

Wydział Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ zaprasza na XVI Letnią Szkołę Andragogów i Poradoznawców, która odbędzie się w dniach 18-21 na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

 

XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców

Zielona Góra 18-21 maja 2015

 

 

 

Poniedziałek 18.05.2015 r.

Aula Biblioteki Uniwersyteckiej al. Wojska Polskiego 71

 

9.00 – 9.30 Spotkanie organizacyjne - Kierownik naukowy Szkoły -prof. zw. dr hab. Józef Kargul

9.30 – 9.45 Otwarcie Szkoły:
prof. zw. dr hab. Zdzisław Wołk  - Prorektor ds.Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego,
prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
prof. dr. hab. Alicja Czerkawska - Przewodnicząca Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego -

9. 45 – 11.15 Wykład inauguracyjny - Między „ zatrudnialnością” a walką o uznanie. Neoliberalne i  etyczne koncepcje jednostki oraz wspólnoty - prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz (DSW)

 

11.15 – 11.30 przerwa kawowa

 

11.30 – 13.00 – Spotkanie autorskie z prof. dr hab. Mariuszem Kwiatkowskim (UZ)

13.00 – 13.30 – Spotkanie z redaktor naczelną Dyskursów Młodych Andragogów dr Małgorzatą Olejarz

 

13.30 -  14.30  - przerwa obiadowa

 

14.30 – 16.00 -  Prezentacje uczestników - moderator: prof. zw. dr hab. Józef Kargul

 

Poczucie sensu życia osób starszych - Katarzyna Sygulska (UP im. KEN Kraków) 

Zmiana pola znaczeń edukacji osób starszych - Marcin Muszyński (UŁ Łódź)

Uczenie się w średniej dorosłości i jego uwarunkowania - Alicja Szostkiewicz (UMK Toruń)

16.00 -16.30 przerwa kawowa

16.30 – 18.00 -  Prezentacje uczestników - moderator: prof. zw. dr hab. Józef Kargul

Ryt graniczny - jako środowisko uczenia się. Perspektywa pedagogiki miejsca - Małgorzata Kutyła (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Uczestnicy mediacji aktorami społecznej sceny - Agnieszka Dragon (WSNS Pedagogium Warszawa)

Motywy podejmowania i kontynuowania aktywności śpiewaczej w chórach amatorskich przez osoby dorosłe - Aleksandra Litawa (UP im. KEN Kraków)

Indywidualne strategie rozwijania kompetencji społecznych studentów z wykorzystaniem portfolio - Anna Matusiak (UMK Toruń)

 

 

 

Wtorek 19.05. 2015 r.

Aula Biblioteki Uniwersyteckiej al. Wojska Polskiego 71

 

9.00 – 10.30 – Spotkanie autorskie z prof. dr hab. Joanną Kargul (UW)

10.30 -10.45 przerwa kawowa

12.30 - 14.00 – Spotkanie autorskie z prof. Agnieszką Stopińską-Pająk (UŚ)

14.00 – 15.00  - przerwa obiadowa

15.00 – 16.00 – Prezentacje uczestników – moderator: prof. zw. dr hab. Józef Kargul

Samoocena jako komponent koncepcji siebie człowieka dorosłego- Iwona Górska (AH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

Andragogiczne inspiracje – Monika Sulik (UŚ Katowice)

E- learning jako innowacyjna forma kształcenia  - Marek Szalkiewicz (PWSZ im. Witelona Legnica) 

16.00 -16.15 przerwa kawowa

16.15 – 18.00 – gra symulacyjna – scenariusz - prof. zw. dr hab. Józef Kargul

 

 

Środa 20.05.2015 r.
Aula C –  al. Wojska Polskiego 69

 

9.00 – 11.30 – Co obecnie w andragogice jest ważne, a w edukacji dorosłych najważniejsze? Dyskusja panelowa z udziałem prof. zw. dr hab. Tadeusza Aleksandra, prof. dr hab. Anna Walulik, prof. dr hab. Bogdana Idzikowskiego, prof. dr hab. Zofii Szaroty - Moderator: prof. zw. dr hab. Józef Kargul

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 13.15 Spotkanie autorskie z prof. dr hab. Krystyną Pankowską (UW)

13.30 -14.30  Prezentacje uczestników – moderator: prof. zw. dr hab. Józef Kargul

Andragogy in Croatia: past – present – future - Nina Rapo (University of Rijeka/UMK Toruń)

Poszukiwanie źródeł edukacji formalnej i nieformalnej w siedmiu sztukach wyzwolonych w rozważaniach Jacoba Kleina - Natalia Anzulewicz-Pyzik (UMK Toruń)

Stawanie się badaczem terenowym, wątpliwości i pułapki - Joanna Kłodkowska      (DSW Wrocław)       

14.30 – 15.30  - przerwa obiadowa

16.30  - z wizytą u Krystyny Betiuk - Nowe Miasteczko - Bukowica

 

 

Czwartek 21.05.2015 r.
Aula C – A16 al. Wojska Polskiego 69

 

 

9.00 -11.30 Co w poradoznawstwie  jest ważne, a w poradnictwie najważniejsze? Dyskusja panelowa z udziałem: prof. dr hab. Alicji Czerkawskiej, prof. Andrzeja Ładyżyńskiego, prof. Elżbiety Siarkiewicz, prof. zw. dr hab. Zdzisława Wołka  - Moderator: prof. zw. dr hab. Alicja Kargulowa  

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 13.15 Spotkanie autorskie z prof. zw. dr hab. Mieczysławem Malewskim (DSW)

13.30 -14.30 Prezentacje uczestników – moderator: prof. zw. dr hab. Józef Kargul

Etyka zawodowa nauczyciela akademickiego w biodoksografii Dietricha von Hildebranda - Paweł Kaźmierczak (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Jednolitość celów szkoleniowych a różnorodność programowa (kształcenie kandydatów na oficerów WP) - Waldemar Szcześniak (DSW Wrocław/CSWIiCh Wrocław)     

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych - Agnieszka Lenarczyk (PUP Milicz)

 

Zakończenie obrad XVI Letniej Szkoły Andragogów i Poradoznawców

14.30- 15.30 obiad

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT