XXIX Międzynarodowe Trójstronne Kolokwium Studenckie – „Bruksela – centrum idei europejskiej“

9 grudnia 2019 r.

kolokwium 2.JPG

Uczestnicy Kolokwium przed salą obrad Parlamentu Europejskiego.

Od 1990 roku corocznie odbywa się polsko-francusko-niemieckie kolokwium studenckie zgodnie z zasadą trójstronnej rotacji miejsca. W tym roku prawie 50 studentów germanistyki z Angers i Vechty oraz germanistyki i anglistyki z Zielonej Góry spędziło w połowie listopada (16 - 21 listopada 2019 r.) pięć interesujących dni w nieoficjalnej stolicy Unii Europejskiej.


Na tegoroczną edycję zaplanowano wyjazd do Brukseli, a więc miejsca poza naszymi macierzystymi krajami. Powodem był wybór tematu odnoszącego się do idei europejskości. Tym razem bowiem skoncentrowano się na pracy nad tekstami, które nadały dyskusji dotyczącej projektu europejskiego, różne akcenty. Francuski filozof François Jullien uważa na przykład koncepcję tożsamości kulturowej za przestarzałą i zachęca do poszukiwania wspólnej płaszczyzny leżącej u podstaw różnorodności kultur. Austriacki autor Robert Menasse opowiada się za postnarodową Europą regionów, a eseistyczna proza Stefana Chwina zawiera obserwacje życia politycznego oraz życia codziennego w Niemczech widzianego z polskiej perspektywy. Myśląc o Europie, w sposób krytyczny portretuje relacje między tymi dwoma krajami.


Sama lektura i interpretacja tekstów zapewniła studentom nie tylko poszerzenie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem niemieckim przez polskich i francuskich studentów, ale także otworzyła możliwości trójnarodowej dyskusji na tematy społeczne, kulturowe i polityczne. Aspekt dydaktyczny odegrał we wspólnej pracy w mieszanych grupach polsko-francusko-niemieckich nieocenioną rolę.


W ramach tegorocznego spotkania umożliwiono studentom udział w dwóch dyskusjach z posłami do Parlamentu Europejskiego. Axel Voss, który dał się poznać w całej Europie jako sprawozdawca Parlamentu w zakresie reformy prawa autorskiego w Internecie („artykuł 13”), oraz Lena Düpont, która jest jedną z najmłodszych posłanek do Parlamentu po ostatnich wyborach, poświęcili uczestnikom Kolokwium wiele czasu i uwagi. Nie unikali drażliwych tematów, jak np. próba podsumowania kanclerstwa Angeli Merkel, stosowanie filtrów przy przesyłaniu danych, radzenie sobie z problemami środowiska. Studenci uczestniczący w Kolokwium złożyli również wizytę w Przedstawicielstwie Dolnej Saksonii przy Unii Europejskiej, gdzie podjęto dyskusję dotyczącą przeszłych wyzwań Unii Europejskiej.

 

kolokwium 3.JPG

Tuż przed koncertem.

Bogaty w wydarzenia pobyt w Brukseli dopełniło zaproszenie uczestników Kolokwium na koncert symfoniczny do pięknej secesyjnej sali koncertowej miasta oraz na wystawę Bruegla, która, nie prezentując oryginałów dzieł mistrza, uczy patrzeć na nie poprzez ich multimedialną projekcję na dużych ekranach - a tym samym wprowadza w świat sztuki i jednocześnie wykracza poza ten świat.


Cały pobyt w Brukseli został podsumowany przez studentów: Bruksela jest nie tylko stolicą polityczną, ale również kulturalną.


Zgodnie z tradycją, więcej informacji na temat tegorocznego Kolokwium znajdzie się niebawem w numerze Miesięcznika Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Liliana Sadowska


Fot. Magdalena Słotwińska, studentka II roku filologii angielskiej, studia II stopnia.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT