Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Życie jako projekt. Miejsce młodzieży we współczesnym świecie – konferencja naukowa na UZ

23 lutego 2017 r.

ludziki 02.jpg


Ogólnopolska Kkonferencja naukowa Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS


 

Życie jako projekt
Miejsce młodzieży we współczenym świecie

Zielona Góra, 3-5 kwietnia 2017 r., Uniwersytet Zielonogorski

 

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na konferencję dotyczącą szeroko rozumianej problematyki młodzieżowej. Celem konferencji jest konfrontacja różnych stanowisk teoretycznych i koncepcji próbujących wyjaśnić zachowania współczesnej młodzieży i trendy, które są coraz bardziej wyraźne w postawach młodych ludzi (min. nacjonalizm, autorytaryzm, radykalizm, konserwatyzm). Ponadto celem jest wymiana doświadczeń naukowych, prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących różnych sfer życia i aktywności współczesnej młodzieży, próba diagnozy współczesnych pokoleń, żyjących w ramach społecznego porządku, który został im przekazany przez poprzednie pokolenia. Niezwykle ważne dla pełnej i rzetelnej diagnozy są odpowiedzi min. na pytania: (1) Jak we współczesnej Polsce dokonuje się zmiana pokoleniowa, w szczególności w zakresie przygotowania do dorosłości, a następnie przekroczenia progu dorosłego życia (wchodzenia w dorosłość)? (2) Jakie dziedzictwo zostało przekazane młodym pokoleniom i jak jest wykorzystywane? (3) Czy i jakie własne reguły życia społecznego generuje młode pokolenie?  (4) Na jakich wartościach współczesna młodzież buduje własną tożsamość i identyfikację? (5) Czy uczestnictwo w UE jest dla młodych ludzi ważne w kontekście ich własnego życia? Jak młode pokolenia realizują wchodzenie na rynek pracy w warunkach inteligentnych technologii i zrównoważonego rozwoju?
Obiektem naszych zainteresowań jest przede wszystkim młodzież w wieku 18-29 lat tj. znajdująca się z fazie później adolescencji (18-22 lata) i wczesnej dorosłości (22-29). To wówczas zachodzą zmiany rozwojowe, które w zasadniczym stopniu decydują o dalszym przebiegu społecznych biografii.  


Warsztaty
W ramach konferencji zorganizowane będą warsztaty metodologiczne, dotyczące istotnych kwestii związanych z prowadzeniem badań porównawczych wśród młodzieży.


Debata
Podczas konferencji zorganizowana zostanie debata z udziałem specjalistów zajmujących się problematyką młodzieży


Miejsce konferencji:
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego


Koszt udziału w konferencji:
•    Dla członków PTS, którzy należą do Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzież – 300,00 zł
•    Dla pozostałych osób – 350,00 zł
•    Doktoranci – 250,00 zł
Nr konta: mBank   59114020040000390275213371
Opłata konferencyjna obejmuje:
•    materiały konferencyjne
•    opublikowanie referatu (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w pracy pod redakcją
•    obiady
•    uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad
•    przekąski i napoje w trakcie obrad
 

Formularze zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: fosinteralia@gmail.com
Więcej informacji: www.is.uz.zgora.pl
Czekamy na Państwa zgłoszenia do 20 marca 2017 roku!Zapraszamy do Zielonej Góry!
   

Uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia pracownikom Państwa Zakładu/Katedry/Instytutu/Wydziału


Komitet Organizacyjny:

Dr Dorota Szaban
Dr Krzysztof Lisowski
Mgr Tomasz Kołodziej
Mgr Agnieszka Urbaniak
Doktoranci:
Mgr Ksenia Wilaszek
Mgr Milena Oleszak
Mgr Magdalena Witkiewicz

 

Skład Rady Naukowej:

Prof. Maria Zielińska - Przewodnicząca
Prof. Beata Trzop - UZ
Prof. Krystyna Szafraniec- UMK
Prof. Piotr Mikiewicz - DSW
Prof. Ludmila Sokurianska- UCH
Prof. Izabela Grabowska - USWPS
Prof. Marian Niezgoda-UJ
Prof. Krzysztof Koseła, UW
Prof. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, UZ
Prof. Tomasz Szlendak, UMK

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT