Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zagłosuj na projekt Koła Naukowego BiomedUZ w ogólnopolskim Konkursie Kół Naukowych KoKoN!

 

17 października 2019 r.

BiomedUZ.jfif kokon_01.png

 

 

Studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna zrzeszeni w Kole Naukowym BiomedUZ biorą udział w ogólnopolskim konkursie kół naukowych. Ocenie podlega projekt realizowany w roku akademickim 2018/2019 dot. oceny właściwości adsorpcyjnych modyfikowanych nanorurek ditlenku tytanu w roli medium filtracyjnego stosowanego w technikach dializacyjnych.


Najlepsze projekty wybierane są w głosowaniu internetowym, które trwa tylko do jutra! Zachęcamy do wsparcia Koła Naukowego BiomedUZ!
 

Głosowanie::

 

Jest to jedyny projekt zgłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski.

 

 

Opis projektu:

W wyniku hemodializy zachodzi niekorzystny proces hemolizy, skutkującej skróceniem możliwości stosowania technik dializoterapii i znacznym pogorszeniem stanu zdrowia pacjentów. Można jej zapobiec dzięki zapewnieniu płaskiej i gładkiej powierzchni membrany filtrów dializacyjnych, co redukuje uszkodzenia elementów morfotycznych krwi. Opisane problemy stanowią motywację podjęcia zadania badawczego dot. opracowania nowego materiału i zbadanie możliwości jego zastosowania jako medium filtracyjne w technikach dializoterapii. Materiałem, który może przyczynić się do zmniejszenia zjawiska hemolizy podczas hemodializy są nanorurki ditlenku tytanu (TNT), charakteryzujące się m.in. biokompatybilnością, właściwościami antybakteryjnymi, stabilnością (chemiczna, termiczna), odpornością na korozję. Co więcej, proces wytwarzania TNT umożliwia kontrolę ich morfologii, a tym samym pozwala osiągnąć powierzchnię gładką i płaską, niwelującą zjawisko hemolizy. Celem pracy było określenie możliwości zastosowania modyfikowanych nanorurek TiO2 w roli mediumfiltracyjnego stosowanego w technikach dializacyjnych. Modyfikacje obejmowały wyżarzanie, próżniowe napylanie węgla oraz powlekanie węglem aktywnym. Badany matriał charakteryzowano metodami mikroskopowymi, elektorchemicznymi oraz przeprowadzono badania ex vivo z wykorzystaniem krwi wieprzowej.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT