Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zajęcia pokazowe w Instytucie Inżynierii Środowiska

 

Od początku 2013 roku Instytut Inżynierii Środowiska zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na pokazowe zajęcia w salach dydaktycznych Instytutu, w celu upowszechniania  idei zrównoważonego rozwoju i propagowanie działań spójnych z tą ideą oraz promocji technicznych kierunków studiów, a zwłaszcza kierunku - inżynieria środowiska.

Zapraszane są małe grupy uczniów, maksymalnie 24 osoby. Podczas spotkania uczniowie wysłuchują krótkiego wykładu (ok. 0,5 godziny lekcyjnej) oraz uczestniczą w trzech  wybranych przez siebie półgodzinnych ćwiczeniach laboratoryjnych, w grupach maksymalnie 8 osobowych (łącznie 1,5 godziny lekcyjnej).  Czas trwania całego spotkania ok. 2 godz.

Podczas wykładu uczniów dowiadują się o roli inżyniera środowiska w istniejącym świecie oraz zapoznają się z  wybranymi elementami programu studiów, sylwetką absolwenta kierunku i możliwościami jego zatrudnienia.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych Instytut oferuje młodzieży pakiet 5 ćwiczeń, z których wybierają 3, w zależności od swoich zainteresowań:

Zakład Sieci i Instalacji Wewnętrznych – techniczne zastosowania kamery termowizyjnej;

Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów – proces koagulacji oraz usuwanie żelaza z wody, z oznaczaniem żelaza metodą kalorymetryczną;

Zakład Ekologii Stosowanej – rozpoznawanie organizmów wykorzystywanych w testach toksykologicznych i grzybów pleśniowych, występujących w obiektach budowlanych, z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych, binokularów oraz połączenia mikroskopu z kamerą TV;

Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej – analiza sitowej gruntu i rozpoznawanie minerałów;

Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów – oznaczanie odczynu, zasolenia i zawartości węglanu wapnia w próbach glebowych.
 

Szkoły zainteresowane poszerzeniem informacji na temat wyżej wymienionych spotkań mogą kontaktować z dr inż. Teresą Nowak (t.nowak@iis.uz.zgora.pl) z Instytutu Inżynierii Środowiska.  

 

Jedno ze spotkań odbyło się wczoraj (29.01). Do Instytutu Inżynierii Lądowej i Środowiska przybyła klasa I (o profilu biologiczno-medycznym) z V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.  Podczas spotkania wykłady prowadzili: dr inż. Teresa Nowak i dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ.  Natomiast zajęcia prowadzili: dr inż. Ewa Ogiołda z Zakładu Sieci i Instalacji Wewnętrznych,  dr inż. Anita Jakubaszek i dr inż. Ewelina Koropczuk z Zakładu Technologii Wody, Ścieków i Odpadów oraz dr inż. Katarzyna Łuszczyńska i mgr inż. Hanna Lechów z Zakładu Ekologii Stosowanej.

 

Fotogaleria z pobytu uczniów w Instytucie:

 

P1290800.jpg P1290801.jpg P1290816.jpg
P1290817.jpg P1290819.jpg P1290821.jpg
P1290822.jpg P1290831.jpg P1290825.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT