Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zakończył się projekt prof. dr hab. Lilianny Kiejzik z UZ finansowany przez NCN

9 lipca 2015 r.

 

L.K. z jamnikiem-kwadrat.jpg

 

Zakończył się projekt prof. dr hab. Lilianny Kiejzik finansowany przez Narodowe Centrum Nauki - Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni, na realizację którego autorka otrzymała grant naukowy ( na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/HS1/01641). Jego rezultatem jest książka o tym samym tytule, która wnajbliższym czasie ukaże się w wydawnictwie IFiS PAN w Warszawie. Materiały do niej autorka zbierała w Instytucie Teologii Prawosławnej Saint Serge w Paryżu, a bibliotekach Moskwy i Berlina.

 

Książka jest pierwszą pracą podejmującą temat przyjaźni w kontekście filozofii rosyjskiej. Autorka skupiła się na wybitnym filozofie okresu tzw. Srebrnego Wieku oraz teologu Sergiuszu Bułgakowie i pokazała jego myśl na tle przyjacielskich relacji z trzynastoma innymi rosyjskimi myślicielami: Sołowjowem, Biediajewem, Rozanowem, Eugeniuszem Trubieckojem, o. Florenskim, Mikołajem Łosskim, Giergijem Fłorowskim, Szestowem, Jelczaninowem, Zanderem, Zienkowskim i Łosiewem.

 

Z reguły analiza poglądów danego myśliciela polega na analizie jego dzieł. Przy czym nie chodzi o tzw. drugorzędne teksty (mowy, listy, nekrologi, wspomnienia. recenzje itp.), ale o traktaty, rozprawy, teksty problemowe. W książce podjęto próbę analizy właśnie tych innych tekstów, mniej i rzadziej zauważanych przez krytykę. Taka metoda nie jest powszechna, wręcz przeciwnie, jest nowatorska. Pozwoliło to pokazać przyjaźń także w kontekście ontologicznym, a nie tylko psychicznym, czy psychologicznym oraz zbadać, jaka ona była. Prawdziwa czy pozorna, młodzieńcza czy dojrzała, przedwczesna czy spóźniona, żarliwa czy zawistna, przemijająca czy pozaczasowa? A może jeszcze jakaś inna. Autorka pokazuje, czy filozofowie rosyjscy potrafili własne poglądy praktycznie realizować i czy w ogóle mieli takie ambicje. Pyta, czy ludzka przyjaźń była dla Bułgakowa abstrakcją, zaledwie uprzejmością, bo tylko boska jest przecież realnością. „Książka wykracza poza ramy biografii intelektualnych, znajdujemy w niej ciekawe analizy filozoficzne. Jest to zarazem swoisty mini-podręcznik historii myśli rosyjskiej pozwalający zapoznać się z jej ważniejszymi postaciami, a osnuty wokół twórczości Bułgakowa. Filozofia czysto teoretyczna łączy się tu z filozofią praktyczną, życiową” – napisała w recenzji wydawniczej s. prof. Teresa Obolevitch.

 

przyjazn.wersja1.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT