Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zapisy na obligatoryjne zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów UZ

27 września 2018 r.

 

logo - WYBRANE.JPG

 

27 września 2018 r.

 

 

W dniach  01.10. – 04.10.2018r. odbędą się zapisy na obligatoryjne zajęcia z wychowania fizycznego. Poniżej przedstawiamy ofertę Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na semestr zimowy 2018/2019. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nią i świadomy wybór zajęć. Jednocześnie przypominamy, iż osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i zwolnienia lekarskie zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach z WF i uzyskanie wpisu.

 

 

 

 

 

 

 

Terminarz zapisów:

Zapisy odbędą się na hali sportowej UZ na ul. Szafrana 6

 

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE SEMESTR ZIMOWY 2018/19
 

1. PONIEDZIAŁEK  01.10.2018 r. GODZ. 8.00

- KIERUNEK LEKARSKI

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY , WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 

2. PONIEDZIAŁEK  - 01.10.2018r. GODZ. 9.00

- WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY , WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 

3. ŚRODA  03.10.2018r. GODZ. 12.00

 - WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ,  WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 

4. ŚRODA  -  03.10.2018r. GODZ. 14.00

- WYDZIAŁ MECHANICZNY

- WYDZIAŁ MATEMATYKI , INFORMATYKI I EKONOMETRII

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY , WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 

5. ŚRODA  -  03.10.2018r.  GODZ. 16.00

- WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ,  WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 

6. CZWARTEK -  04.10.2018r.  GODZ. 11.00

- WYDZIAŁ PEDAGOGIKI,PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII

- WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ,  WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 

7. CZWARTEK -  04.10.2018r.  GODZ. 9.30

- WYDZIAŁ BUDOWNICTWA , ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

- WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ,  WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII 

OGÓLNE WARUNKI ZALICZENIA

 

Podstawą zaliczenia jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz ocena sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych studenta przy zastosowaniu standardowych testów określających poziom rozwoju motorycznego i umiejętności technicznych lub znajomości przez studenta metod diagnozy stanu zdrowia i sprawności fizycznej oraz umiejętności zastosowania ćwiczeń fizycznych dla usprawniania dysfunkcji ruchowych, fizjologicznych i morfologicznych za pomocą indywidualnych (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) wskaźników funkcji organizmu (obniżony poziom sprawności fizycznej).

 

 

Informacja dla studentów -_Strona_1.jpg
Informacja dla studentów -_Strona_2.jpg
Informacja dla studentów -_Strona_3.jpg
Informacja dla studentów -_Strona_4.jpg

 

GRAFIK ZAJĘĆ WF  NA SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

 

Szczegółowy plan zajęć na semestr zimowy jest dostępny na stronie UZ / SWFiS, fanpage SWFiS na Facebooku, Halach Sportowych UZ ul. Prosta i ul. Szafrana oraz zostanie przedstawiony na spotkaniach organizacyjnych.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT