Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo!

10 czerwca 2019 r.

pieleg. II stop..JPG

Studentki pielęgniarstwa UZ ćwiczą na fantomie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa. Fot. Kazimierz Adamczewski

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Zielonogórskiemu uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo. Rekrutacja na te studia na UZ już się rozpoczęła. Są to studia stacjonarne. Uprawnione do podjęcia studiów II stopnia na tym kierunku są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów i tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

 

Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł zawodowy – magister pielęgniarstwa, posiada specjalistyczną wiedzę z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, szerokie umiejętności praktyczne i organizacyjne, potrafi korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych, a także prowadzić badania naukowe. Może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych jednostkach medycznych, prowadzić własną działalność świadcząc zindywidualizowaną opiekę zdrowotną i zarządzać nią.

 

Przypomnijmy, że od stycznia br. na UZ działa Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa. Na MCSM składają się: sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności, 2 sale egzaminacyjne OSCE, pracownia nauki umiejętności technicznych x2, sala symulacji z zakresu ALS i BLS, sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich oraz pomieszczenia administracyjne dla kadry MCSM. Dzięki Centrum studenci kierunku pielęgniarstwo, zarówno I, jak i II stopnia mogą nabywać, a potem doskonalić swoje umiejętności w warunkach bardzo zbliżonych do funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy  Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.


Dla chętnych na podjęcie studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo UZ przygotował 40 miejsc.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT