Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zestawienie „wyszczepienia” przeciwko COVID-19 pracowników, doktorantów i studentów na polskich uczelniach

 

12 stycznia 2022 r.

OPI 2.jpg

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy przygotował dla Ministerstwa Edukacji i Nauki zestawienie „wyszczepienia” przeciwko COVID-19 pracowników, doktorantów i studentów na polskich uczelniach. I chociaż na Uniwersytecie Zielonogórskim życzylibyśmy sobie, aby 100 % naszej społeczności zaszczepiło się dla bezpieczeństwa nas wszystkich, to i tak na tle innych uniwersytetów klasycznych (19 wziętych pod uwagę) UZ uplasował się bardzo wysoko w tym swoistym „rankingu”.

 

 

Biorąc pod uwagę pracowników zarejestrowanych w Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (tzw. POL-onie), dotychczas w pełni zaszczepiło się 1152 naukowców Uniwersytetu Zielonogórskiego (1248 pracujących na UZ), co daje 92,3% zaszczepionych nauczycieli akademickich. W grupie pracowników przed UZ jest tylko Uniwersytet Warszawski z 93% „wyszczepieniem”.

 

Studenci, którzy przyjęli pełną dawkę szczepionki są na 11 pozycji wśród uniwersytetów klasycznych (71,3% zaszczepionych), a doktoranci na 16. (73,5% zaszczepionych). Z tych danych wynika, że w grupach studentów i doktorantów zbyt wiele osób jest jeszcze niezaszczepionych. Bardzo zachęcamy do przyjęcia pełnej dawki szczepionki, abyśmy wszyscy mieli na zajęciach i w pracy poczucie bezpieczeństwa.
 

Mobilny Punkt Szczepień uruchomiony 11 października 2021 r. na Kampusie A, obok budynku A-29 przy ul. prof. Z. Szafrana 4A, cały czas działa i jest czynny codziennie w godz. od 15.00 do 18.00!


Zaszczepić się przeciw COVID-19 mogą tam wszystkie pełnoletnie osoby – nie tylko pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. Co ważne – zaszczepić się pierwszą, drugą czy trzecią dawką można bez uprzedniej rejestracji!


Punkt dysponuje szczepionkami Pfizer i Johnson&Johnson. Dotychczas ok. 50-60 osób dziennie korzysta z możliwości zaszczepienia się, ale mogłoby więcej.

 

Zestawienie grupy pracowników wśród uniwersytetów klasycznych:

 

1.            Uniwersytet Warszawski - 93%

2.            Uniwersytet Zielonogórski - 92,30%

3.            Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 91,80%

4.            Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 91,80%

5.            Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 91,80%

6.            Uniwersytet Gdański - 91,10%

7.            Uniwersytet Łódzki - 91,60%

8.            Uniwersytet Śląski w Katowicach - 91%

9.            Uniwersytet Opolski - 90,50%

10.          Uniwersytet Wrocławski 90%

11.          Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 89%

12.          Uniwersytet Szczeciński - 88,30%

13.          Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - 87,50%

14.          Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - 87,40%

15.          Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 87,30%

16.          Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 85,10%

17.          Uniwersytet w Białymstoku - 84,70%

18.          Uniwersytet Rzeszowski - 82,60%

19.          Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - 79,10%

 

 

Zestawienie grupy doktorantów wśród uniwersytetów klasycznych:

 

1.            Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 90%

2.            Uniwersytet Wrocławski - 90%

3.            Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 89,40%

4.            Uniwersytet Warszawski - 89%

5.            Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 87,40%

6.            Uniwersytet Gdański - 86,60%

7.            Uniwersytet Śląski w Katowicach - 85,20%

8.            Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 84,90%

9.            Uniwersytet Łódzki - 84,30%

10.          Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - 84%

11.          Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 81,30%

12.          Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 77,30%

13.          Uniwersytet Szczeciński - 77%

14.          Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - 75,90%

15.          Uniwersytet w Białymstoku - 73,90%

16.          Uniwersytet Zielonogórski - 73,50%

17.          Uniwersytet Opolski - 70,80%

18.          Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - 67,40%

19.          Uniwersytet Rzeszowski - 65,20%

 

 

Zestawienie grupy studentów wśród uniwersytetów klasycznych:

 

1.            Uniwersytet Warszawski - 85,50%

2.            Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 83,60%

3.            Uniwersytet Gdański - 81,20%

4.            Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 80,90%

5.            Uniwersytet Wrocławski - 79,90%

6.            Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 79,30%

7.            Uniwersytet Śląski w Katowicach - 77,40%

8.            Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 73,30%

9.            Uniwersytet Szczeciński - 73,10%

10.          Uniwersytet Łódzki - 72,30%

11.          Uniwersytet Zielonogórski - 71,30%

12.          Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - 71,10%

13.          Uniwersytet Opolski - 71%

14.          Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 67,70%

15.          Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - 63,70%

16.          Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 62,40%

17.          Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - 59,40%

18.          Uniwersytet w Białymstoku - 55,70%

19.          Uniwersytet Rzeszowski - 53,60%

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT