Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ziemia Lubuska

10.12.2013

W piątek  (13 grudnia br.) w Bibliotece Uniwersyteckiej rozpocznie się konferencja naukowa: Ziemia Lubuska. Pamięć, tożsamość, krajobraz kulturowy regionu tworzącego się.

 

Organizatorami tego wydarzenia są: Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, zielonogórski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Collegium Polonicum w Słubicach.

Ziemia Lubuska jako pojęcie przywrócone po II wojnie światowej w środowisku poznańskim dla fragmentu nabytków terytorialnych Polski kosztem Niemiec, mimo wielu kontrowersji, stało się określeniem, które w ciągu kilkudziesięciu lat wyraźnie zyskało na znaczeniu. Zjawisko to ma miejsce nie tylko w obrębie części historiografii, ale również, a może przede wszystkim w wymiarze społecznym. Powstanie w 1999 roku województwa lubuskiego, postulowanego już po zakończeniu wojny, stało się swego rodzaju materialnym usankcjonowaniem tego pojęcia. Jednak mimo takiego stanu rzeczy, w środowisku historycznym, ale nie tylko, nadal budzi wątpliwości - przede wszystkim z racji wieloznaczności nawiązującej do średniowiecznego obszaru biskupstwa lubuskiego.  Z drugiej strony z tym pojęciem utożsamia się spora część współczesnego społeczeństwa zamieszkującego ten obszar, jest ono obecne również w mediach, wreszcie w badaniach naukowych. Wydaje się, że proces ten pozwala już, choć przecież dopiero po kilkudziesięciu latach jego funkcjonowania, podjąć próbę zastanowienia się nad jego znaczeniem w szerokim wymiarze problemowym. Nie ma wątpliwości, że choć na szersze ujęcie monograficzne tego zagadnienia przyjdzie jeszcze poczekać, jednak blisko 70 lat od pojawienia się nie tylko pojęcia, ale i obszaru zamieszkiwanego obecnie przez ponad milion mieszkańców, przyszedł czas, by podjąć próbę spojrzenia krytycznego. Celem konferencji będzie próba zastanowienia się nad kondycją regionu ciągle tworzącego się w wymiarze historycznym, społecznym, kulturowym.

Do udziału w konferencji zaproszeni są historycy, socjologowie, kulturoznawcy, politolodzy, środowiska nauczycielskie, organizacje pozarządowe oraz wszyscy zainteresowani wywołaną problematyką.

Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2013 r. (piątek) o godz. 9.45  w Auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71.
 

PROGRAM
 

09.00 – 9.45  Rejestracja referentów

 

9.45  Przywitanie gości i rozpoczęcie spotkania

 

10.00 - 11.00 BLOK  I: Prowadzenie i moderacja prof. dr Paul Zalewski

 

1. Prof. dr hab. Robert TRABA (Instytut Historyczny PAN Berlin)
Społeczne ramy konstruowania regionu. Refleksje w kontekście obecności historii w przestrzeni publicznej.

 

2. Prof. dr hab. Zbigniew MAZUR (Instytut Zachodni)
Refleksje o współczesnej pamięci historycznej na Ziemiach Zachodnich.

 

3. mgr Zbigniew CZARNUCH (Stowarzyszenie Educatio Pro Europa-Viadrina) Nauczanie o przeszłości jako uprawianie historii stosowanej.

 

4. Mgr Magda ABRAHAM-DIEFENBACH (Uniwersytet Europejski Viadrina, Collegium Polonicum)
 

11.00 – 11.45 DYSKUSJA, przerwa na kawę

 

11.45-13.30 BLOK II: Prowadzenie i moderacja prof. UZ, dr hab. Tomasz Nodzyński
 

5. Prof. dr hab. Andrzej SAKSON (Instytut Zachodni Poznań)
Stereotypy na pograniczu polsko-niemieckim

 

6. Prof. UAM, dr hab. Beata HALICKA (Uniwersytet Europejski Viadrina, Collegium Polonicum)
Oswajanie krajobrazu kulturowego Środkowego Nadodrza po 1945 i jego konsekwencje dla identyfikacji z regionem

 

7. Dr Marceli TURECZEK (Uniwersytet Zielonogórski)
Budowanie tożsamości jako wyraz polityki lokalnej. Niektóre samorządowe dokumenty programowe na terenie województwa lubuskiego
 

8. Dr Elżbieta SMOLARKIEWICZ (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Tożsamość terytorialna mieszkańców Ziemi Lubuskiej w ujęciu międzypokoleniowym

 

9. Dr Maciej DUDZIAK (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Płynne pogranicze. Szkic o tożsamościach kulturowych mieszkańców Ziemi Lubuskiej

 

10. Mgr Grażyna KOSTKIEWICZ (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim)
Rola i miejsce Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w procesie kształtowania tożsamości lubuskiej

 

13.30– 14.00  DYSKUSJA

 

14.00 – 15.00  PRZERWA Obiadowa

 

15.00 – 17.00 BLOK III: Prowadzenie i moderacja: dr Marceli Tureczek

 

11. Prof. UZ, dr hab. Tomasz NODZYŃSKI (Uniwersytet Zielonogórski)
Problem cezur i ciągłości narracji w lubuskich monografiach historycznych po 1945 roku

 

12. Prof. UZ, dr hab. Małgorzata MIKOŁAJCZAK (Uniwersytet Zielonogórski)
Literatura jako narzędzie legitymizacji regionu - mity założycielskie w twórczości lubuskiej

 

13. Dr Mieczysław WOJECKI (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Mniejszości Narodowe na Ziemi Lubuskiej

 

14. Dr Anitta MAKSYMOWICZ (Muzeum Ziemi Lubuskiej)
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jako „muzeum (złożonej) tożsamości”

 

15. Mgr Andrzej KIRMIEL (Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej)
Nowa wystawa muzealna „Niemcy i inni mieszkańcy Międzyrzecza”. Zamierzenia a odbiór społeczny

 

16. Dr Longin DZIEŻYC (Muzeum Ziemi Lubuskiej)
Sztuka sakralna i jej miejsce w procesie budowy tożsamości kulturowej Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej

 

17.00 DYSKUSJA I Zakończenie

 

 

Komitet naukowy konferencji:

prof. dr Paul Zalewski (Uniwersytet Europejski Viadrina, Collegium Polonicum),

prof. UZ, dr hab. Tomasz Nodzyński (Uniwersytet Zielonogórski),

dr Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski),

mgr Zbigniew Czarnuch (Stowarzyszenie Educatio Pro Europa-Viadrina),

sekretarz konferencji: mgr Joanna Zięba (Uniwersytet Zielonogórski).

 

 

 

mrg

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT