Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zimowa rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim

9 lutego 2015 r.

 

Dzisiaj na wydziałach technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczęła się zimowa rekrutacja na studia II stopnia. Dla kandydatów przygotowano 885 miejsc.

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji Uniwersytetu Zielonogórskiego na Kampusie B przy al. Woj. Polskiego 69 (budynek główny, IV piętro, pokój 403 R) w godzinach:

* poniedziałek – piątek: 8:00 – 14:00

* sobota (28 lutego): 9:00 – 13:00

 

Kalendarz rekrutacji zimowej

* przyjmowanie dokumentów: 9 – 28.02.2015 r.

* ogłoszenie wyników: 6.03.2015 r.

* przegląd prac własnych wraz z rozmową kwalifikacyjną: 3.03.2015 (dotyczy
  kierunków: architektura i urbanistyka; architektura krajobrazu)

 

Studia stacjonarne II stopnia - 11 kierunków - 630 miejsc

 

1. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

   360 MIEJSC

   * architektura i urbanistyka (studia stacjonarne drugiego stopnia)

Rodzaj studiów

1,5-roczne, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta, limit miejsc – 60;

* architektura krajobrazu (studia stacjonarne drugiego stopnia)

Rodzaj studiów

1,5-roczne, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta krajobrazu, limit miejsc – 60;

* budownictwo (studia stacjonarne drugiego stopnia), limit miejsc – 120;

* inżynieria środowiska (studia stacjonarne drugiego stopnia), limit miejsc – 120;

 

2. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

150 MIEJSC

* automatyka i robotyka (studia stacjonarne drugiego stopnia), limit miejsc – 30;

* elektrotechnika (studia stacjonarne drugiego stopnia), limit miejsc – 30;

* informatyka (studia stacjonarne drugiego stopnia), limit miejsc – 90;

 

3. WYDZIAŁ MECHANICZNY

120 MIEJSC

* edukacja techniczno–informatyczna (studia stacjonarne drugiego stopnia)

Rodzaj studiów

2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, limit miejsc – 30;

* inżynieria biomedyczna (studia stacjonarne drugiego stopnia), limit miejsc – 30;

* mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne drugiego stopnia), limit miejsc – 30;

* zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne drugiego stopnia), limit
  miejsc – 30;

 

Studia niestacjonarne II stopnia - 7 kierunków - 255 miejsc
 

1. WYDZIAŁ MECHANICZNY

120 MIEJSC

* zarządzanie i inżynieria produkcji (studia niestacjonarne drugiego stopnia)

* mechanika i budowa maszyn (studia niestacjonarne drugiego stopnia)

* inżynieria biomedyczna (studia niestacjonarne drugiego stopnia)

Rodzaj studiów

1,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

* edukacja techniczno-informatyczna (studia niestacjonarne drugiego stopnia) 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, limit miejsc – 30;

Opłata za semestr – 2100 zł

 

2. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

135 MIEJSC

* informatyka (studia niestacjonarne drugiego stopnia) Opłata za semestr – 2200 zł

* automatyka i robotyka (studia niestacjonarne drugiego stopnia) Opłata za semestr – 2200 zł

* elektrotechnika (studia niestacjonarne drugiego stopnia) - Opłata za semestr – 2100 zł

Limit miejsc – 45

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT