Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich na UZ

27 stycznia 2017 r.

 

Forum.jpg


W dniach 27-29 stycznia br. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich.

Forum jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zrzeszonych jest w nim 20 uniwersytetów.

We władzach Forum mamy swojego przedstawiciela – sekretarzem Patrycja Urbaniak, Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Forum działa na podstawie Statutu Forum Uniwersytetów Polskich, a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.


 

 

 

 

Celem działalności Forum jest w szczególności:

- reprezentowanie interesów i ochrona praw studentów uniwersytetów polskich,
- wspieranie samorządów studenckich zrzeszonych w Forum,
- rozwijanie współpracy między samorządami studenckimi zrzeszonymi w Forum,
- troska o rozwój polskiego szkolnictwa wyższego,
- promowanie etosu akademickiego i kształcenia uniwersyteckiego,
- wspieranie jakości kształcenia i mobilności studenckiej.Forum realizuje swoje cele poprzez:

- przedstawianie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, systemu szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty,
- współpracę z KRUP i jej organami, PSRP, komisjami branżowymi PSRP oraz innymi organami reprezentującymi polskie środowisko akademickie,
- organizację szkoleń, paneli dyskusyjnych, a także innych wydarzeń edukacyjnych,
- podejmowanie działań i interwencji mających na celu ochronę interesów i praw studentów uniwersytetów polskich.Forum organizuje następujące projekty:

- Gala Laurów Uniwersyteckich,
- Ogólnopolska Kampania Antyplagiatowa „Nie kombinuj, studiuj!”,
- Uniwerek Camp. Wakacyjny Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny,
- Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka.Forum jest platformą współpracy, komunikacji oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów studenckich z polskich uniwersytetów.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT