Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zmarł dr inż. Marek Talaga z Instytutu Budownictwa

21 czerwca 2022 r.

dr Marek Talaga.jpg

dr inż. Marek Talaga

     Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 20 czerwca 2022 roku zmarł dr inż. Marek Talaga, wieloletni i zasłużony pracownik Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego postać to prawdziwa historia związana z rozwojem i kształtowaniem się kierunku Budownictwo na naszej Uczelni.

  
      Doktor Marek Talaga urodził się w roku 1954. W roku 1973 rozpoczął studia w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego, które ukończył w roku 1978. Był wzorowym studentem, tak że już rok wcześniej, gdyż w roku 1977, został zatrudniony w Zakładzie Technologii i Organizacji Budowy WSInż na stanowisku asystenta stażysty. W roku 1986 obronił pracę doktorską na Politechnice Poznańskiej. W czasie swojej wieloletniej służby pełnił odpowiedzialne funkcje w ramach Wydziału i Uczelni. Dwukrotnie był kierownikiem Zakładu Technologii i Organizacji Budowy, przez 4 kadencje był prodziekanem ds. studenckich, kilkukrotnie udzielał się jako członek Rady Wydziału i trzykrotnie był wybierany na członka Senatu. Wielokrotnie pełnił obowiązki członka Komisji Wydziałowych i Komisji Senackich. Działał również społecznie, między innymi w Polskim Towarzystwie Ergonomicznym i także był wieloletnim członkiem AZS-u. W dowód uznania był wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora oraz był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
    
    Ale przede wszystkim był nauczycielem akademickim o wielkim sercu i zasłużonym mirze wśród studentów oraz Prawdziwym Przyjacielem dla współpracowników z Instytutu Budownictwa UZ. Drogi Marku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i w naszych sercach.

    Uroczystości pogrzebowe odbędą się 24 czerwca 2022 r. o godzinie 10.40  na cmentarzu (starym) w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT