Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zmiana nazwy wydziału Uniwersytetu Zielonogórskiego

24 listopada 2014 r.

 

Na ostatnim posiedzeniu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzję o zmianie nazwy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na: WYDZIAŁ BUDOWNICTWA,  ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA.

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska to jeden z najstarszych i największych wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego (ponad 6,5 tys. absolwentów). Dzisiaj na 4 kierunkach (studia I stopnia - inżynierskie, II stopnia – magisterskie i III stopnia – doktoranckie) studiuje 1056 studentów stacjonarnych i 484 studentów niestacjonarnych, a kadra naukowa to: 26 profesorów i doktorów habilitowanych, 55 doktorów i 12 magistrów.

 

Historia Wydziału sięga roku 1968, kiedy to w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej 1 października rozpoczął działalność Wydział Budownictwa Lądowego.  Pierwszym dziekanem został doc. dr inż. Tadeusz Maszkiewicz, a kształcenie studentów odbywało się jedynie na kierunku budownictwo (specjalność: budownictwo miejskie i przemysłowe).  Na pierwszy rok akademicki 1968/1969 przyjęto 62 studentów na studia dzienne, 32 na studia wieczorowe i 41 na studia zaoczne. W 1974 r. Wydział Budownictwa Lądowego przekształcono w Instytut Budownictwa.

W 1977 r. uruchomiono kierunek inżynieria środowiska. Kształcenie na tym kierunku (na specjalności zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów) rozpoczęło wówczas 25 studentów.

W roku akademickim 1981/1982 nastąpiła reorganizacja Uczelni, w wyniku której powrócono do struktur wydziałowych. Powstał wówczas ponownie Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej,

W roku 2001 wraz z utworzeniem Uniwersytetu Zielonogórskiego przez połączenie Politechniki Zielonogórskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, nastąpiła zmiana nazwy Wydziału na Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ).
 

Z chwilą uruchomienia kierunku „budownictwo” uczelnia miała uprawnienia tylko do kształcenia inżynierów. Dzisiaj WBAiIŚ ma uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych:

- inżyniera i magistra na kierunkach: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo i inżynieria środowiska

oraz stopni naukowych:

- doktora w zakresie dyscyplin: budownictwo i inżynierii środowiska,

- doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny budownictwo.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT