Znamy już laureatów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

25 lutego 2020 r.

 

 

W piątek, 22 lutego br. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się finał okręgowego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Do etapu centralnego zakwalifikowały się trzy uczennice z lubuskich szkół: Dominika Partyka (SSP w Żarach), Nina Nowak (ZE nr 7 w Zielonej Górze) i Julia Ruszkiewicz (SSP w Żarach).

|
Olimpiada uczy wszechstronnego odbioru, analizy i interpretacji tekstów kultury, a także budowania spójnej wypowiedzi ustnej i pisemnej na tematy związane bezpośrednio z największymi arcydziełami literatury polskiej i światowej oraz innymi tekstami kultury. Uczestnicy musieli najpierw przejść przez  etap szkolny, następnie w pisemnej części etapu okręgowego napisać rozprawkę i rozwiązać test językowy, a na części ustnej dokonać interpretacji wylosowanego utworu poetyckiego.


W pracach Komitetu Okręgowego brały udział m.in. przedstawicielki zielonogórskiego instytutu: prof. Małgorzata Mikołajczak (przewodnicząca), dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ (jurorka), dr Aneta Narolska (jurorka) i dr Kamila Gieba (sekretarz).


Głównym organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Za organizację wydarzenia na szczeblu wojewódzkim odpowiada Lubuski Komitet Okręgowy przy Instytucie Filologii Polskiej UZ.


Etap centralny Olimpiady odbędzie się 24 i 25 marca 2020 r. w Konstancinie-Jeziornie. Uczennice z okręgu lubuskiego pojadą na zawody ogólnopolskie pod opieką dr Kamili Gieby. Laureaci i finaliści będą zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

 

Prof. M. Mikolajczal, Dominika Partyka.jpg Prof. Mikołajczak, Nina Nowak, Dominika Partyka.jpg Prof. Mikołajczak, Julia Ruszkiewicz, Dominika Partyka.jpg
1. fot. Kamila Gieba, od lewej: Dominika Patryka, prof. Małgorzata Mikołajczak 2. fot. Kamila Gieba, od lewej: Dominika Patryka, Nina Nowak, prof. Małgorzata Mikołajczak 3. Kamila Gieba, od lewej: Dominika Patryka, Julia Ruszkiewicz, prof. Małgorzata Mikołajczak
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT