Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

COURSES OF POLISH LANGUAGE FOR FOREIGNERS/ КУРСЫ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

31 sierpnia 2017 r.


Instytut  Filologii Polskiej organizuje KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW na poziomie A1, A2, B1, B2, C1, C2 na Uniwersytecie Zielonogórskim, w terminie od września 2017 r. do lutego 2018 r.

 

Oferta jest skierowana do cudzoziemców (pracowników, studentów UZ, osób prywatnych, pracowników firm oraz urzędów). Zajęcia prowadzą poloniści specjalizujący się w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

 

 

Informacje ogólne:

 

Liczba godzin

30
Liczba spotkań  15
Liczba godzin tygodniowo     2 x 90 min.
Liczba osób w grupie     min.10, maks. 15
Materiały do nauki     w cenie kursu
Test na koniec      w cenie kursu
Cena od osoby     300 zł
   

 

Kurs kończy się testem z wiedzy i umiejętności, którego zaliczenie  stanowi  warunek  otrzymania zaświadczenie o udziale w kursie.

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Kontakt:

Uniwersytet Zielonogórski,

Instytut Filologii Polskiej,

al. Wojska Polskiego 67,

65-761 Zielona Góra.

Pokój nr 212, budynek A-16, tel. 68 328 47 01.

 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-13.00.

 

Zapisy na kurs przyjmuje też dr Iwona Pałucka-Czerniak (e-mail: I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl, tel. 607 522 498).

 

 

*                        *                      *

 

COURSES OF POLISH LANGUAGE FOR FOREIGNERS - Levels A1, A2, B1, B2, C1, C2 at the University of Zielona Góra.


September 2017 – February 2018.


Target group: Our offer is aimed at students, postgraduate students and workers of UZ, firms, institutions, as well as private persons.


The classes are led by teachers with many years of practical experience.

 

The general information

 

Number of teaching hours     30
Number of lessons    15
Number of hours per week    2 x 90 min.
Number of students in a group     min.10, max. 15
Learning materials     The price includes all learning materials
Final test     The price includes classroom test
The price per person     300 złCourse finishes with a test of knowledge and skills. Students are given the certificate if they pass the written test.

 

 

Course office: The secretariat of the Institute of the Polish Philology.


Address:
University of Zielona Góra
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
room no. 212, the building A-16 (On the website of the University you can find a map of buildings: http://www.uz.zgora.pl/index.php?mapa-obiektow),  tel. 68 328 47 01.
The office is open: Monday – Friday at 10 a.m. to 1 p.m.

 


Course registration is also possible via email: I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl or by phone 607 522 498.

 

 

*                                 *                                *

 

КУРСЫ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ, уровня A1, A2, B1, B2, C1, C2 в Зеленогурском Университете.

 


Cентябрь 2017 - феврaль 2018 г.

 


Предложение действует для иностранцев (работников, докторантов и студентов Зеле-ногурского Университета, частных лиц, работников фирм и предприятий).

 


Занятия проводятся преподавателями польского языка, которые специализируются в обучении польского языка как иностранного, имеющими многолетнюю практику с украинско- и русскоязычными студентами.

 

Общая информация

 

Кол-во часов     30
Кол-во занятий    15
Кол-во часов в неделю     2 x 90 мин.
Кол-во человек в группе    мин.10, макс. 15
Материалы для обучения     входят в стоимость курса
Конец курса     тест на подтверждение уровня
Цена за человека     300 zł

 

 

Курс заканчивается тестом заний и умений на соответствующий уровень. Получившие положительную оценку за тест получают сертификат Зеленогурского Университета об окончании курса.

 

 

Дополнительную информацию можно получить в Секретариате Института Польской Филологии Зеленогурского Университета. Контакт:
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Filologii Polskiej
al. Wojska Polskiego 67
65-761 Zielona Góra
pokój nr 212, budynek A-16
tel. 68 328 47 01.


Секретариат работает с понедельника по пятницу от 10.00 до 13.00.

 


Записаться на курс и получить дополнительную информацию можно в телефонном режиме 607 522 498 – Доктор Ивона Палyцка-Черняк (I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl).

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT