Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dwaj naukowcy z UZ zdobywcami grantów NCN w konkursie „Miniatura”

9 listopada 2020 r. 

NCN_poziom dobre.jpg

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie dwóch naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało granty z Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Miniatura 4, który został ogłoszony 1 czerwca 2020 r. i prowadzony jest nań tzw. nabór ciągły (przez 4 miesiące).

 

Ten konkurs  pozwala na finansowanie pojedynczego zadania badawczego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.W połowie września br. ogłoszono listę rankingową nr 1. Znalazł się na niej dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości UZ z projektem „Wykorzystanie podejścia deklaratywnego do zarządzania projektem rozwoju nowego produktu”. Otrzymał grant w wysokości 11 550 zł na wyjazd konsultacyjny. O szczegółach swojego projektu opowie nam po powrocie z wyjazdu.

 

dr K.Dudek.jpg

Dr K. Dudek w laboratorium. Fot. Archiwum prywatne.

Z kolei dr Krzysztof K. Dudek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz ze swym projektem, zatytułowanym „Programowalne hierarchiczne mechaniczne meta materiały”  znalazł się na liście rankingowej nr 3. Wyniki zostały ogłoszone 4 listopada br. Na swój wyjazd badawczy dr K. Dudek otrzymał 25 399 zł. Celem podróży dr K. Dudka jest jeden z czołowych ośrodków CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) o nazwie FEMTO-ST (Franche-Comté Electronics Mechanics Thermal Science and Optics – Sciences and Technologies) który jest również jednym z większych centrów badawczych we Francji. Ten ośrodek jest uważany za jedną z wiodących jednostek badawczych w dziedzinie fizyki materiałowej. Laboratoria Instytutu FEMTO-ST są wyposażone w niezwykle nowoczesną aparaturę badawczą, która pozwala na prowadzenie badań istotnych z punktu widzenia nowoczesnych zastosowań w nauce i przemyśle. W przypadku projektu dr K. Dudka szczególnie interesująca będzie możliwość korzystania z niezwykle dokładniej laserowej drukarki 3D pozwalającej na wydruk struktur w skali mikro.

 

Przeznaczony do realizacji w trakcie wyjazdu projekt jest ściśle związany z tematyką badawczą dr K. Dudka, która dotyczy badań nad nowymi właściwościami mechanicznych metamateriałów. Badania nad mechanicznymi metamateriałami są stosunkowo nowym nurtem badawczym w fizyce i inżynierii materiałowej który dotyczy materiałów będących w stanie przejawić bardzo nietypowe formy zachowania mechanicznego w przypadku ich deformacji. Dobrym tego przykładem mogą być tzw. materiały auksetyczne które w dużym uproszczeniu w przypadku ich rozciągania stają się grubsze w kierunku poprzecznym do kierunku rozciągania natomiast w przypadku ściskania obserwowane jest zachowanie przeciwne. Ta i inne niezwykłe właściwości mechaniczne które mogą zostać zaobserwowane w przypadku odpowiednio zaprojektowanych mechanicznych metamateriałów mają bardzo wiele zastosowań i są powszechnie wykorzystywane przy projektowaniu kamizelek kuloodpornych, opancerzenia pojazdów wojskowych, materiałów wykorzystywanych w medycynie (np. stenty), odzieży i obuwia sportowego i wielu innych dziedzinach.

 

Przypomnijmy, ze dr K. Dudek jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W maju ubr. otrzymał stypendium START, przyznawane najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?stypendium-dla-najzdolniejszych-modych-naukowcow-dla-dr-k-dudka-z-instytutu-fizyki-uz


 

Serdecznie gratulujemy otrzymanych grantów.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT