Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Gdzie w Zielonej Górze można uzyskać pomoc i wsparcie?

29 czerwca 2021 r.
 

 

Pandemia sprawiła, że częściej niż zwykle potrzebujemy pomocy – my sami, albo ktoś z naszych bliskich. Zdarzają się także sytuacje losowe, na które w żaden sposób nie byliśmy przygotowani. Nie zawsze wiemy, gdzie można prosić o wsparcie – psychologiczne, społeczne, czy wreszcie materialne. Tak dzieje się szczególnie wówczas, gdy z jakimś trudnym zdarzeniem spotykamy się pierwszy raz. Dlatego jesteśmy przekonani, że poniższe zestawienie ułatwi osobom w kryzysie poprosić o pomoc we właściwym miejscu. 

 

Proszenie o pomoc nie jest niczym wstydliwym. Świadczy o naszej dojrzałości. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że doszliśmy już do ściany i jedynie pomoc fachowca – psychoterapeuty, pracownika socjalnego czy opiekuna pomoże nam wyjść z kryzysu i stanąć mocno na nogach. 
 

O siebie i bliskich zawsze warto walczyć! 
 

Nie poddawaj się, dasz radę!


 

Miejsca, gdzie można bezpłatnie uzyskać pomoc i wsparcie w mieście Zielona Góra

Uzależnienie

 

od alkoholu • CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)
• Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5);
• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (6);
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (13);
• Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (9);
• Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych LOPiT  (10);
• Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (7).
dorosłe dzieci alkoholików – pomoc i terapia • Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5);
• Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (9)
• Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA (16);
• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22).
od narkotyków • CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22);
• Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5);
• Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (9);
• Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych LOPiT (10);
• Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Środków Psychoaktywnych (14).
współuzależnienie • Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5);
• Towarzystwo Rozwoju Rodziny (15);
• Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (9);
• Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych LOPiT (10);
• Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (7);
• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22).

Przemoc

 

pomoc dla ofiar • Telefon zaufania dla osób doznających przemocy TKOPD w Zielonej Górze (całodobowo) tel. 68 328 08 63;
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) tel. 801 120 002;
• Telefon alarmowy dla ofiar przemocy 68 328 63 00, pn.-pt.: 7.30-15.30, Prokuratura Rejonowa, ul. Partyzantów 42, 65-332 Zielona Góra;
• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, tel: +48 68 3244900, tel: +48 68 3280863 (całodobowo);
• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22);
• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2);
• Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (3).
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Opieki nad Rodziną (4)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej (8)
• Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (18)
pomoc dla świadków przemocy i wydarzeń traumatycznych • CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22);
• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2);
• Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (3);
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej (8).
terapia sprawców przemocy • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, im. Jana Pawła II w Zielonej Górze (11).
Przemoc seksualna
+ pomoc dla osób będących świadkami wydarzeń traumatycznych
• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22);
• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2);
• Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (3).
Kryzys Kryzysowy Telefon Zaufania  tel. 116 123, codziennie od 14.00 do 22.00 (bezpłatny).
Fundacja ITAKA  800 70 2222 (bezpłatna infolinia) 24/7 .
Pomoc w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, im. Jana Pawła II w Zielonej Górze (11);
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej (8);
• Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22).

Diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna, leczenie farmakologiczne i oddziaływania psychoterapeutyczne

• Poradnia Zdrowia Psychicznego Poliklinika MSWiA (21);
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (13).
Leczenie depresji, zaburzeń lękowych, psychoz, zaburzeń stresowych, pourazowych, snu i osobowościowych • Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA (16);
• Poradnia Zdrowia Psychicznego Poliklinika MSWiA (21);
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (13).
Wspieranie dzieci, młodzieży    i ich rodzin w sytuacjach kryzysowych • Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2);
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej (8);
• Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA (16)
• Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju.
Pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, depresjami w sytuacjach kryzysowych, zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi,
skutkami przewlekłego stresu, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu i innych.
• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22);
• Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA (16);
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (13);
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej (8);
• Poradnia Zdrowia Psychicznego Poliklinika MSWiA (21).
Pomoc psychiatryczna Poradnictwo dla dorosłych, 
w tym dla rodziców po stracie dziecka
• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22);
• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1).
Pomoc i wsparcie dla młodych osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin  • CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22);
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (13);
• Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA (16);
• Poradnia Zdrowia Psychicznego Poliklinika MSWiA (21).
Pomoc psychologiczna • CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22);
• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2);
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (13);
• Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5);
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Opieki nad Rodziną (4);
• Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA (16).
Pomoc dla matek i kobiet w ciąży Gaudium Vitae-  pomoc materialna (wyprawki, łóżeczka, wanienki itp. matkom samotnym (czasem bardzo młodym, małżeństwom studenckim czy innym, znajdującym się 
w trudnej sytuacji)
• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1);
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Dział Pomocy Środowiskowej (8).
Pomoc w zabezpieczeniu dziecka na czas nieobecności opiekuna prawnego (zdarzenia losowe np. choroba, pobyt w szpitalu) • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Opiekuńczo- Wychowawczy (20);
• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1).
Poradnictwo dla rodziców po stracie dzieci • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1).
Pochówek dzieci nienarodzonych  • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1).
Udzielanie schronienia matkom z dziećmi • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1).
interwencyjne przyjęcie dzieci, które wymagają ochrony przed przemocą lub zaniedbaniem  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4
• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1).
Problemy rodzinne Wsparcie i doradztwo dla rodziców dzieci w kryzysie emocjonalnym • Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2);
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Opieki nad Rodziną (4).
Terapia rodzin Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2).
Problemy wychowawcze  Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2).
Wsparcie i doradztwo dla rodziców dzieci w kryzysie emocjonalnym • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1);
• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2).
Pomoc rodzinie mającej problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1);
• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2).
Wspieranie rodziców w edukacji i wychowaniu dzieci niepełnosprawnych • Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2).
Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci ukierunkowane na wspieranie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, wychowawczych 
i edukacyjnych 
• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2).
Grupy wsparcia dla rodziców i nauczycieli dzieci niepełnosprawnych • Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2).
Rozwijanie umiejętności wychowawczych młodych rodziców • Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2).
Pomoc prawna • Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (3);
• Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5);
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Dział Pomocy Środowiskowej (8);
• Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze (17);
• Powiat Zielonogórski- Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem • Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (3).
Pomoc dla osób niepełnosprawnych • CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22).
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, karta parkingowa itp. • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, im. Jana Pawła II w Zielonej Górze (11).
 

 

 

Kontakty do instytucji pomocowych

 

 

 

 

(1)
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Piaskowa 9E
65-204 Zielona Góra
tkopd@poczta.onet.pl
tel: 68 324 49 00
tel: 68 328 08 63
http://tkopd.pl/

 

 

(2)
Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

ul. Drzewna 13,
65-060 Zielona Góra
tel. 68 324 16 95
tel. 68 324 75 17
https://poradniapsych-ped.bipzielonagora.pl/76/Koncepcja_Poradni/
 

 


 

(3)
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

ul. Stary Rynek 17
(wejście od ul. Lisowskiego)
65-067 Zielona Góra
tel. 68 454 92 32
kom. 692 064 061
skype:baba.stowarzyszenie
baba@baba.org.pl
pn.-czw. 9:00 – 18:00
pt. 9.00 – 15.00
https://baba.org.pl/
 

(4)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Opieki nad Rodziną
(pok. 103)
ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 51 56
http://www.mops.zgora.pl/PL/691/Dzial_Opieki_nad_Rodzina/
 

 

 


 

(5)
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
,                       ul. Dworcowa 31/6

65-019 Zielona Góra
tel. 68 411 51 70
e-mail: profilaktyka@mops.zgora.pl

http://www.probal.zielonagora.pl/PL/556/Zadania_Biura/

 

(6)
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Dworcowa 31/6
65-019 Zielona Góra
tel. 68 411 51 78
http://www.probal.zielonagora.pl/PL/532/Miejska_Komisja_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych/


 

 

(7)
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Chopina 9
65-031 Zielona Góra
tel. 68 322 18 68
pn.-pt. 8.00-18.00
https://spzozciborz.etcom.pl/poradnia-terapii-uzaleznienia-i-wspoluzaleznienia-od-alkoholu/


 
(8)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej

ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 51 34
http://www.mops.zgora.pl/PL/687/Dzial_Pomocy_Srodowiskowej/
 
(9)
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 

ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
tel. 68 325 79 17
e-mail: 0800226@zoz.org.pl,
https://ciborz.eu/wotuw-zielona-gora/


 
(10)
Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych LOPiT

ul. Jelenia 1A
65-090 Zielona Góra
lopit@lopit.pl
tel. 68 453 20 00
tel. 515 675 046
pn.-pt.: 10.00-19.00
http://www.lopit.pl/uzaleznienia-behawioralne/

 
(11)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra
pn.-pt.: 7.30-15.30
tel. 68 452 75 90
sekretariat@pcpr.powiat-zielonogorski.pl
http://www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl/?co=10

 

(12)
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4

(dla dzieci powyżej 7 roku życia)

ul. Aleja Wojska Polskiego 116 B
65-762 Zielona Góra
tel.: 68 326 05 91
(czynne całodobowo)
https://pogotowie.opiekuncze.bipzielonagora.pl/

 

(13)
Poradnia Zdrowia Psychicznego 

ul.  II Armii 30/40
65- 001 Zielona Góra
tel. 68 453 19 88
https://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=656833
(14)
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Środków Psychoaktywnych

ul. Chopina 9
65-031 Zielona Góra
tel. 68 322 18 68
pn.-pt. 8.00-18.00
https://spzozciborz.etcom.pl/poradnia-terapii-uzaleznienia-od-srodkow-psychoaktywnych/

(15)
Towarzystwo Rozwoju Rodziny

ul. Batorego 33/9
65-735 Zielona Góra
e-mail: trr.zgora@gmail.com
https://towarzystworozwojurodziny.wordpress.com/oferta/

(16)
Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA

ul. Jasna 12/1U
65-470 Zielona Góra
biuro@relacja.zgora.pl
pn.-pt. 8:00-14:00
tel. 782 614 637
https://relacja.zgora.pl/  
 
(17)
Biuro Porad Obywatelskich, 

al. Niepodległości 7a/2, 
65-048 Zielona Góra, 
E-mail: civis-sum@civis-sum.org.pl 
Telefon: 68 454 82 47
http://serwer1801952.home.pl/cs/index.php/dzialalnosc/biuro-porad-obywatelskich-w-zielonej-gorze
(18)
Zespół Interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

ul.Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 50 43
tel. 68 411 50 52
pn.-pt. 7.00-15.00
http://www.mops.zgora.pl/PL/709/Zespol_Interdyscyplinarny_ds__przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie/
(19)
Powiat Zielonogórski- Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

tel. 68 453 52 01
http://powiat-zielonogorski.pl/pl/Poradnik-interesanta/Nieodplatna-pomoc-prawna-i-niedoplatne-poradnictwo-obywatelskie
(20)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Opiekuńczo- Wychowawczy

ul.Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 50 27
http://www.mops.zgora.pl/PL/743/Kontakt/
(21)
Poradnia Zdrowia Psychicznego Poliklinika MSWiA

ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra
pn.-pt.: 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64
http://poliklinika.zgora.pl/gabinet-10-1-105-44.html
(22)
Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

(została rozszerzona na wszystkich studentów i kadrę naukową UZ)
Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
Telefony w sytuacjach kryzysowych:
Psycholog: 797 974 050
socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, logopeda: 789 441 968
e-mail: cwon@uz.zgora.pl.
https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?pomoc-specjalistow-dla-studentow-i-pracownikow-uz
Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów
CAMPUS B budynek A16 parter
Pokój nr 9 (hol główny)
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Pn.-pt. 8.00–13.00
tel. kom.: 601 902 282
e-mail: M.Garbat@dzps.uz.zgora.pl
http://www.niepelnosprawni.uz.zgora.pl/
 Te dane przygotowała Karolina Bazydło-Stodolna, specjalista z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dziękujemy. :)

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT