Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Absolwentki Extra miesiąca stycznia

11 stycznia 2023 r.

 

Wczoraj  poznaliśmy styczniowe ABSOLWENTKI EXTRA Uniwersytetu Zielonogórskiego, tym razem z Wydziału Humanistycznego. Statuetki z rąk  prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego – rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego odebrały: mgr Sandra Skobel – absolwentka studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz lic. Anna Nalewajko – absolwentka studiów I stopnia na kierunku filologia rosyjska.

W uroczystości wzięli również udział – dr hab. Barbara Literska, prof. UZ - prorektor ds. Studenckich oraz dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ - dziekan Wydziału Humanistycznego.

  

DSC00863.JPG

mgr Sandra Skobel; fot. M. Leśniak

Mgr Sandra Skobel ukończyła studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w zakresie brokera informacji oraz studia II stopnia na w/w kierunku w zakresie dziennikarstwa internetowego. Była laureatką stypendium rektora dla najlepszych studentów.

W czasie studiów odbyła dwa staże zawodowe. Pierwszy z nich w Akademickim Radiu Index w Zielonej Górze, drugi zaś w Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia w Warszawie.
W międzyczasie udało się jej opublikować kilka artykułów m.in. w Gazecie Wyborczej, Biuletynie Polonistycznym oraz w Lubuskim magazynie społeczno-kulturalnym  „Młody Obywatel”.
Pracowała również dla powiatowej Gazety Tygodniowej, gdzie publikowała swoje artykuły o tematyce społecznej oraz sportowej. Niektóre z nich pojawiły się także w Magazynie Żarskim.
Właśnie dziennikarstwo sportowe stało się pasją naszej laureatki. Promotor jej pracy dyplomowej prof. zw. dr hab. Marian Bugajski podkreślił, że w swojej pracy magisterskiej wykazała sie dociekliwością i zaangażowaniem naukowym. Pracowała systematycznie i w efekcie swoją prace magisterską pt.: "Piłka z góry Darii Kabały- Malarz jako program sportowy" obroniła na ocenę celującą.

 

 

 

 

 


 

DSC00958.JPG

lic. Anna Nalewajko; fot. M. Leśniak

Lic. Anna Nalewajko ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku filologia rosyjska z oceną celującą. Na swoją specjalność wybrała język rosyjski w komunikacji zawodowej.
Była laureatką stypendium rektora dla najlepszych studentów. Będąc przedstawicielką studentów w Wydziałowej Radzie ds. Kształcenia, członkinią Komisji Stypendialnej czy starościną roku dała sie poznać jako osoba odpowiedzialna i zaangażowana. Chętnie uczestniczyła w konkursach tłumaczeniowych i recytatorskich, zarówno uczelnianych, jak i ogólnopolskich. Wspierała także działania Koła Naukowego Rusycystów.
Praktykę i doświadczenie zawodowe oraz obszerną wiedzę z zakresu legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce zdobyła w biurze obsługi cudzoziemców. Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2/C1 oraz języka angielskiego na poziomie B1 pozwala jej na swobodną komunikację z obcokrajowcami.
Lic. Anna Nalewajko systematycznie zwiększa swoje kompetencje - także w obszarze tzw.  kompetencji przyszłości związanych np. z marketingiem internetowym (UX oraz e-mail marketing).
Swoją wytrwałość zawdzięcza systematycznemu uprawianiu sportu. Jest certyfikowanym instruktorem fitness.
Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich, a także rozwija się naukowo. Jest uczestniczką projektu tłumaczeniowego dotyczącego poezji współczesnej.
 

 

 

 

 

 

 

DSC00893.JPG DSC00987.JPG
1. Monika Politańska - kierownik Biura Karier, prof. Wojciech Strzyżewski - rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Sandra Skobel - Absolwentka Extra, prof. Małgorzata Łuczyk - dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. Barbara Literska - prorektor ds. Studenckich UZ; fot. M. Leśniak 2. Monika Politańska - kierownik Biura Karier, prof. Wojciech Strzyżewski - rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Anna Nalewajko - Absolwentka Extra, prof. Małgorzata Łuczyk - dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. Barbara Literska - prorektor ds. Studenckich UZ; fot. M. Leśniak
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT